atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Şükür Sahibi Olmak

 

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

Bir çok kavramda olduğu gibi şükür kavramı da gerçek anlamından farklı olarak anlaşılıyor, yorumlanıyor.

Arapça'dan gelen bu kelimenin sözlük olarak anlamı: “Tanrı'ya duyulan minneti dile getirme, mutlu bir olay veya durumdan, yapılan bir iyilikten duyulan hoşnutluğu bildirme”dir.

Çoğunlukla gerçek anlamından uzak bir şekilde var olanla yetinmek, tembellik, miskinlik veya çok maddiyat sahibi olanların ifadesi olarak algılanıyor, anlaşılıyor. Oysa şükür, aslında var olanla yetinmek, tembellik, miskinlik veyahut çok zengin olanların dile getirdikleri bir kavram, söylem değildir. Şükür sahibi olmak, bu yanlış algılamaların yerine var olanlara minnet duymak, var olanlardan hoşnut olmak, anlamlı yaşıyor olmak ve bunlardan yola çıkarak hayatın her alanında daha bir üst boyuta ulaşmak istemenin en soylu bir ifadesidir.

Şükür ifadesi yaratıcıya, rahmeti ve bereketi sonsuz olana, esirgemesi ve bağışlaması sınırsız olana güvenmenin, bağlanmanın somut olarak sözle, davranışla dile getirilmesidir, davranışa yansıtılmasıdır.

Şükür etmek, şükür sahibi bir kişilik olmak bir memnuniyetin göstergesidir.

Şükür sahibi olmak, yaşamın anlam ve önemini kavramış olmanın, yaşıyor olmanın, bir cana (ruha) sahip olmanın ne demek olduğunun bilincinde olmanın, her nefes alış verişi bile bir mucize olarak benimsemenin ifadesidir.

Maddi olanaklardan ve maddiyat ile ilintili bazı standartlardan uzak olmak, şükür sahibi olmak önünde bir engel değildir. Şükür etmek için maddiyatımızın diğer bir çok insanın çok çok üstünde olması gerekmiyor. Kaldı ki maddi olanaklar açışından sorun yaşamayanların şükür sahibi oldukları, sırf maddi olarak güvencede oldukları için şükür ettikleri/etmeleri gerektiği ve maddi imkanları az olanların şükür yerine isyan halinde oldukları/olması gerektiği kaba bir varsayımdan öte bir şey değildir.

Maddiyatımız yok diye şükür yerine isyan ediyorsak, bu bir noktada kaba bir tanımla nankörlük ediyoruz demektir. Eğer şükür etmek için tek sorun maddiyatsa, bizler şükür ettiğimiz oranda maddiyata da sahip oluruz. Çünkü şükür demek, şükrün bilincinde olmak bile maddi ve diğer bir çok olanağın alt yapısının olduğunun şuurunda olmak demektir. Bu noktada şükür, insanlık bilince ulaşmak demektir.

Şükür etmemiz için çok paramız olması gerekmiyor. Kaldı ki şu yaşamdaki yegane amacımız maddiyatsa, kişi azimli olduktan sonra ve her türlü yolu mubah gördükten sonra maddiyata da sahip olur.

Şükür, var olan, sahip olduğumuz her şeyin, basta canımız olmak üzere, duygumuz, bilincimiz, bedenimiz, düşüncemiz olmak üzere, cümle kainatın ve onu oluşturan her varlığın ve bu varlıklardaki her zerrenin ayırdın da olmak, onun (önemli) bir parçası olduğunun idrakinde olmaktır. Bu idrak kişiyi yaşamın her alanında, maddiyat da dahil bütün alanlarında başarılı kılar. Ötelerin ötesine yol almasını sağlar. İçsel bütünlüğü ve barışı, hem kendisiyle, hem çevresiyle, hemde doğayla barışı sağlar.

Basit ve ucuz yaklaşımlar, kişiden kaynaklanan cümle olumsuzluklar, gelişmemiş bilinç ve algı yetersizliği sonucu kaçınılmaz olan maddi ve manevi yenilgilerin sebebi şükür etmek değildir. Dolayısıyla bu yenilgilerden, başarısızlıklardan dolayı şükür etmeyi olumsuz değerlendirenler yanılgı içindedirler.

Bizler şükür sahibi, her daim şükür edenlerden olmak gayesinde olanlardanız.

 

Ey mevlam

Bizlere bahşettiğin cümle varlıklar için sana hamd u senalar olsun

Bizi varlığından var ettiğin

Ehlibeyte bende kıldığın

Erenlerin nurlu yolundan yürümeyi nasip eylediğin için

Şükürler olsun

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!