atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Temel Gereksinimler

 

 

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

Nedense insanoğlunun temel gereksinimleri olmadan hiç bir şekilde bazı şeyleri idrak etmeyeceğini çoğu kez göremiyoruz veye bilinçli bir şekilde göz ardı ediyoruz veyahut da herkesi kendi maddi-manevi düzeyimizde sanıyoruz.

Dört Kapı Kırk Makamda olduğu gibi hayatın bütünü aslında aşamalardan oluşuyor. Bu noktada demek istediğimiz; daha başlangıç noktasında olan bir insanın çok daha ileri noktalarda olduğunu var sayıyoruz. Bu varsayım bizlerin beklentilerini farklılaştırıyor. Almak istediğimiz sonuç ile aldığımız sonuç arasında uçurumlar olmasına neden oluyor. Bunların sonucunda -neredeyse- boşa bir çaba ve çalışma yapmış oluyoruz. Emeklerimizin neticeleri olmaları gerekenden çok çok daha az olmuş oluyor.

Karmaşık olanı basite indirgeyerek, somut ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışalım. Şöyle; daha yiyecek ekmeği olmayan bir insana, maddi şartların yetersizliğinden dolayı yarına çıkma garantisi olmayan bir insana bizler yıldızlar ötesini anlatmaya çalışırsak çok da başarılı olamayız. Böyle bir çalışma gereksizdir de. Çünkü bu çalışmayla hedeflenene bu şekilde asla ulaşmayacağımız gibi, yıldızların ötesini, anlamlı hayatı, mutluluğu... kısacası yolu anlatmak ve yaşatmak için ilk önce o insanın Almanca bir deyimle “Grundsicherung”unun yani temel maddi ihtiyaçlarının olması gerekiyor. Bu yoksa, temel maddi ihtiyaçlar yoksa, ne kadarda doğrularınız sarsılmaz doğru olsun, boşa çıkmaya mahkumdurlar.

Peki bu durumda ne yapmalı?

Yapılması gerekenler aslında çok basit. Anlatmak, benimsetmek ve yaşatmak istediğimiz yolumuzun temelini uygulamak.

Yolumuzun temelinde ne var?

İnsanın en azından temel gereksinimlerinin giderilmesinin düşünce ve eylemi. Temelde bu ilke var. Demek ki yapılması gereken, o an için boş gelebilecek ve bazı incilerin berbat boncuk taneleri sayılmalarına neden olacak makamları sonraya saklamak. Bunların yerine zahiri olanları en yetkin ve anlaşılır şekilde söyleyip uygulamak.

Bu noktada anlam dolu hayata giden yolun ilk aşaması temel gereksinimlerin giderilmesidir.

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!