atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevi Yoluna Hizmet İddiasında olanlar Korku Duvarını Aşmalıdırlar

 

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

Biz Alevilerin yüreği, beyni, duyguları, düşünceleri korku duvarlarıyla çevrilmiş durumda. En basit, insani bir isteğimiz bile asırların getirmiş olduğu zulüm cenderesinin duvarlarına takılıyor. Başka toplumlardaki bireylerin ciddiye bile almadıkları bazı davranışlar, eylemler bizlerin benzinin sararmasına, soluğunun hızlanmasına sebep oluyor. Yani korkuyoruz. Kendimizi ve doğrularımızı savunmaktan, dile getirmekten korkuyoruz. Her an baskı altında yaşadığımızdan, her an katliam tehdidi altında olduğumuzdan dolayı bütün bunlar oluyor.

Çünkü tarihimizden öğrendiklerimiz var. Bu öğrendiklerimizin başında da egemen olanların bize karşı en küçük bir merhametlerinin olmadığı gerçeğidir. Doğrularımıza ve inancımıza saygıları olmadığı gibi, bizleri yok etmek, yer yüzünden silmek içinde çokça çabaları ve eylemleri olduğundan bizlerde amansız korkularla yaşamak durumunda kalmışız/kalıyoruz.

Ancak bu böyle gitmez, gitmemeli. Genelde bütün toplumumuz ve özelde bu inanca, bu topluma hizmet iddiasında olanlar hayatın hiç bir alanında korkmamalıdırlar!!! Kişiliklerimize sinmiş olan korkularla yüzleşilmeli ve en başta korkular aşılmalıdır.

Korkulara mahkum olmuş bir beyin hayatın her alanında taviz vermeye hazırdır. Korkuların tutsağı olmuş bir yürek soysuzlaşmaya mahkumdur. Korkunun gölgesinde yapılan her hareket yanlış olmaya mecburdur.

Korkmak yerine kendimize güveneceğiz. İnancımıza ve doğrularımıza şüphesiz inanacağız. İnanmanın gereği olarak inancımızı ve değerlerimizi sahiplenip savunacağız.

İnancımızı ve inancımızın şekillendirdiği değerleri sahiplenip savunduğumuzda, bu değerlerimiz ve doğrularımız hayata yansıdığında bizlerin hayatı gerçek manada yaşanmış bir yaşam olur.

Bizlerin amacı anlamlı ve mutlu bir hayatın sahibi olmaktır. İnancımız bizi anlam ve mutluluk dolu yaşama götüren yoldur. Bu ışıklı yolda yürümemiz için ışığımızı kapatıp yolumuza engeller koyanların çalışmalarını boşa çıkarmalıyız. Bunun için kısa süreceğini bildiğimiz ve eğer azimli olursak tekrar aydınlatacağımız karanlıklardan korkmamalıyız. Bilakis, bu karanlığın ve bu engellerin belli amaçlar için oluşturulduğunu bilip ona göre daha bir coşkuyla, güvenle, kararlılıkla, azimle, ihtirasla, aşkla, inançla yolumuzu aydınlatıp yolumuzdaki kirlilikleri temizlemeliyiz. Korkarsak, yolumuzu karartanların hedeflerine istemeyerek de olsa hizmet etmiş oluruz.

İnanarak, Şah-ı Merdan'a güvenerek korku duvarlarını aştığımız gibi bütün zorlukların üstesinden de geliriz.

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!