atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Yolu Sır Eyleyen

Sırrı bilenlerin, sırrı bilip sırredenlerin inancıdır Alevilik.

Muhabbetti esas alan, her türlü zahmeti hizmet bilen, dünyada kalıcı değil, mihman olduğunun bilincinde olanların inancıdır Alevilik.

İnancı yol bilen, yolun insanı en esaslı menzile, varoluşun anlamına götüren, kemalet mertebesine ulaştıran yol olarak bilenlerin yoludur Alevilik.

Ayıbı gören değil, kendini bilenlerin, ahlakı dillerinde değil yüreklerinde ve duruşlarında olanların inancıdır Alevilik.

Hakk’ı uzakta değil, özünde bilenlerin, özlerine teslim olanların, özlerini kendisinden bile sakınanların inancıdır Alevilik.

Daimî bir şükür ve daimî bir salat hali ile hallenen, Hakk kelamından gayrı dillerinde kelam olmayanların inancıdır Alevilik.

Ahkâmları ve erkânları rızalık, her işleri razılık olan, teslim-i rıza olanların, Rıza Şehrinde sonsuza dek yaşamak isteyenlerin inancıdır Alevilik.

Lamekân mülkünü kendilerine yurt edinenlerin inancıdır Alevilik.

Bakmayın şu an dillerin suskun, başların eğik, gözlerin dalgın olduğuna.

Suskunlukları asalettendir, lal u gevherleri olduğundan pazar pazar bağırıp satmazlar.

Başları eğiktir, zalimlerin kötülüklerinden değil, asla nahak olana boyun eğmezler.

Dost görünüp taş yerine gül atanlar utanmasın diyedir bu eğiklik.

Gözleri dalgındır, cennetin en alasını gören gözlerin dünyanın çer çöpü ile işleri olmaz, dalgınlıkları bundandır.

O halde; yolu yol eyleyen, hali hal eyleyen, sırrı sır eyleyenlere açıktır meydan.

Gözleri ile değil, yürekleri ile görenler, dilleri ile değil, halleri ile konuşalar beri gelsin, dile gelsin.

Remzi Kaptan

 

 

 

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!