atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Zülfikar’ın Sırrı

Aleviler gibi insan ve doğayla barışıklığı esas alan bir toplumun neden Zülfikar gibi bir sembolleri var?

Kavramların anlamlarından farklı şekilde kullanıldığı modern zamanlarda bu çelişki gibi görünse de Aleviliğe inanmış olanlar için bu bir çelişki değildir.

Bizler için Zülfikar bir savaş aracı değildir.

Bizler için Zülfikar mertliğin, adaletin, hakkaniyetin, dürüstlüğün nişanesidir.

Zülfikar’ın bir ucu daima bize bakar, özümüzü yoklamamızı, hata ve yanlış yapmamamız gerektiğini daimî olarak bize hatırlatır.

Diğer yandan Zülfikar bir saldırı aracı, baskı ve sömürü aracı değildir.

Zülfikar, kendi varlığını korumak için, varlığını devam ettirmek için bir savunma aracıdır.

Evet, Zülfikar bir saldırı aracı değil, kendi varlığını korumanın aracıdır.

Her bireyin, toplumun kendini koruması, varlığını devam ettirmesi en tabii hakkı değil midir?

Bu durumdan Aleviler neden muaf olsun ki?

Aleviler kendilerine saldıran, varlıklarını yok etmek isteyenlere karşı kurbanlık koyun mu olacaklardır?

Böylesi bir durum insanın varlık gerekçesine aykırıdır.

Aleviler hiçbir zaman saldırmayacak, öldürmeyecek, kan dökmeyecekler.

Aleviler bunu tarihlerinde hiç yapmadılar da.

Bir tane örnek yoktur ki Aleviler inancı farklıdır diye bir başka kimseyi öldürmüş olsun.

Aleviler her inanca, düşünceye, değere saygılıdırlar.

Bu hep de böyle olacaktır.

Fakat diğer yandan Aleviler varlıklarını korumakla yükümlüdürler.

İşte Zülfikar bu korumanın hatırlatılması, sembolüdür.

Öyle bir hava estiriliyor ki, sanki Alevilerin varlıklarını korumak istemeleri, kendilerinin can ve mal güvenliklerini sağlamak istemeleri suçmuş gibi algılanıyor.

Neden suç olsun ki, neden yanlış olsun ki?

Her toplum varlığını korumakla yükümlüdür.

Aleviler gibi sürekli olarak yezit anlayışının hedefinde olan bir toplumun Zülfikar sembolünü esas alarak kendilerini koruma yolları aramaları en insani hak değil midir?

Tekrar edelim: Zülfikar bir saldırı aracı değildir.

Öncelikle Zülfikar daima insanın kendisine yönelik özünü dara çekmesinin hatırlatılmasıdır.

Diğer yandan Zülfikar toplumsal varlığını korumanın bilincidir.

Toplum olarak var olmak, devam yaşamak istiyorsan, insanlık olduğu sürece varlığını korumak istiyorsan önlemini almalısın demenin sembolüdür.

Sonuçta dünyada yaşıyoruz ve dünya kamiller topluluğunun olduğu cennet bir yer değildir.

İyisi olduğu kadar şeytani unsurların olduğu bir yerdir.

Şeytanın görevi saldırmak ise senin görevinde kendini korumaktır.

Zülfikar ‘kendini koru’ diyor.

Bu sırra erenlere aşk olsun.

Remzi Kaptan

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!