atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Şah-ı Merdan'ın Yolunda Alevi Olmak

Alevi olmak, Alevilik inancına tabi olmak, bu yolda menzile gitmek demek, her tür kirden, kötülükten arınmak demektir.

Arınmış ve özünü yakalamış olarak, inanç ve ikrarla emin adımlarla sırat-ül müstakim olan bu yolda gerçeklerin sonsuz demine doğru yol almak demektir Alevi olmak.

İnsana yakışan özünde budur.

Kirden arınmış, kötülüklere karşı koymuş, zulmü ve haksızlığı reddetmiş, daima Hakk ve hakikat üzere yaşamış olmak...

İnsan olmak bunu gerektirir, soyluluk ve asalet bunu gerektirir.

Alevi olmak farkındalık ve bilinçtir.

Farkındalığın en üst aşaması, bilincin en ileri ucudur.

Farkında olmayan, bilinci gelişmemiş bir varlık surette insan olsa dahi manada ne ifade eder ki?

İşte Alevi olmak sadece suret ile değil, mana ile Âdem evladı olmak demektir.

Nebatiliği, hayvaniliği, insaniliği dahi aşıp insan-ı kâmil olmaktır Alevi olmak.

Alevi olan, zerre kadar bu yolun gereklerine uyan, gereklerini yerine getiren/getirmeye çalışan birisi asla uymaz kendini bilmezin cahilce sözlerine, davranışlarına.

Kulak vermez nefsinin eseri olmuşlara, boyun eğmez zulüm ile abat olunacağını sananlara.

Alevi olan, her dem merdane olur, mertçe yaklaşır ve yaşar.

Özü de sözü de mertçedir, her adımı da- davranışı da öyledir.

Çünkü Alevi olan, mertlerin en merdi olan Şah-ı Merdan'ın yolunda olan kimsedir.

Acaba şu dünyaya Şah-ı Merdan gibi başka bir şahsiyet gelmiş midir?

Gelmediğine göre Alevi olan onun yolunu sürüyorsa, sürme iddiasında ise, bu dahi bile onurların en büyüğü, şereflerin en yücesidir.

Şah-ı Merdan yaşamın cümle anlamlarının anahtarıdır.

Yaşam bilim değil midir?

İşte Şah-ı Merdan o ilim şehrinin kapısıdır.

İnsanın aklının ve hayallerinin çok çok ötesinde olan bu ilim şehrine girmek, orada yurt edinmek her insanın en temel gayesidir, gayesi olmalıdır.

Onun için şehrine kapısından geçmek gerek,

O kapıda Şah-ı Merdan Ali'den başkası değildir.

İşte Alevi olmak o kapıya ulaşma isteğinin ifadesidir.

Bunun içindir bunca ibadet, gülbank ve tefekkür.

Ya Hakk; bize Rıza Şehrinde yaşamayı nasip eyle.

Remzi Kaptan


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!