atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

On Muharremde Ne oldu?

Muharrem ayı, ay takvimine göre (Hicri takvim) ilk aydır.

On Muharremde bu ayın onuncu gününe denk gelir ve Aşura olarak kavramsallaştırılmıştır.

Biz Alevilerin inancına göre On Muharremde (Aşura gününde) insanlığın kaderini etkileyen, yönlendiren, değiştiren tarihsel olaylar yaşanmıştır.

Bunlardan birkaç tanesi şöyledir.

-Âdem peygamberin tövbesinin kabul edildiği;

-Halil peygamberin Nemrut'un ateşinden kurtulduğu;

-Hz. Musa'nın kavmini Firavun’un zulmünden kurtardığı;

-Yunus peygamberin balığın karnından kurtulduğu;

-Eyüp peygamberin dertlerine şifa bulup yaralarının iyileştiği;

-Hz. Yakup’un oğlu Hz. Yusuf'a kavuştuğu ve gözlerinin açıldığı;

-Nuh peygamberin gemisinin karayı oturduğu ve daha başka önemli gelişmelerin yaşandığı bir gündür.

Fakat bütün bu önemli olayların yanında bizler için bugünü asıl anlamlandıran, farklılaştıran İmam Hüseyin’in Kerbela da bugünde şehit edilmiş olmasıdır.

İmam Hüseyin Kerbela çölünde şehit edilmeden önce bugün yukarıda bahsi geçen peygamberlerin şahsında bir kurtuluş vesilesi olarak değerlendiriliyordu.

Fakat İmam Hüseyin’in bugünde şehit edilmesi ile bugünün anlam ve değeri başka bir boyuta evirilmiştir.

O günden beri On Muharrem günü zalimin zulmüne ve kötülüğüne dur demenin, Hakk’a bağlılığın ve hakikat yolunda yürümenin candan-baştan vazgeçmek olduğu, saltanat ve iktidarın çirkinliklerine bulaşmamak olduğu, bir defa zalim ve haksız olmaktansa bin defa mazlum olmanın doğru olduğunun bilince, yüreğe, inanca işlenmesinin günüdür.

Şiiler için On Muharrem günü yani Aşura direniş ve Hakk’a bağlılığın en zirvede yaşandığı ve matemin en yoğun olarak hissedildiği gündür.

Şiiler, Alevilerden farklı olarak On Muharrem gününde peygamberlerin yaşamış olduğu mucizelerin yaşanmadığı ve Kerbela da İmam Hüseyin’in şehadetini yani mesajını unutturmak için Emevi yönetimince böyle bir teolojik alt yapı oluşturulduğunu iddia ediyorlar.

Oysa peygamberler bugünde kurtulmuşlarsa bu kurtuluşları bayramdır ve Emeviler bunu yapmaya çalışarak İmam Hüseyin’in matemini, davasını unutturmak istemişlerdir.

Eğer bu iddia doğru olsaydı tarihte ve günümüzde Emevilerin inanç ve zihniyet olarak hâkim olduğu bölgelerde bunun bayram olarak kutlanması gerekirdi, oysa baktığımızda böyle bir bayram görmüyoruz.

 

Bu nedenlerden dolayı da biz Alevilerin Muharrem orucunda sonra kaynattığımız aşure lokması ve peygamberlerin bugünde kurtulmuş olduklarına inanmamız bir çelişki ve Emevilerin oyununa gelmek olmuş oluyor.

Bizler açısından bir çelişki ve tutarsızlık yok.

Biz öncelikle kaynattığımız ve paylaştığımız aşure ile bir bayramı kutlamıyoruz.

Bizler zaten bu ayda On Muharrem de dahil 12 gün (bazılarımız 16 gün) boyunca oruç ibadetini yerine getiriyor, yas çekiyoruz.

Dolayısıyla aşure kaynatmak bizler için bir kutlama veya bayram günü değildir.

Aşure bizler için İmam Zeynel Abidin’in şahsında bir şükür lokmasıdır.

Böyle dediğimizde yine çelişki arayanlar” madem birçok peygamber bugünde mucizevi şekilde kurtuluşa ermiş ama İmam Hüseyin bugünde şehit edilmiştir, onunda bugünde kurtulması gerekmiyor muydu, burada bir çelişki yok mu” diye soruyorlar.

Bize göre burada çelişki olmadığı gibi oldukça tutarlı bir durum söz konusudur.

Evet, peygamberler bugünde mucizevi şekilde kurtulmuşlardır ve İmam Hüseyin ise bugünde şehit edilmiştir.

Ama bize göre İmam Hüseyin bu noktada şehadetiyle tüm insanlığı kurtarmıştır.

Evet, diğer peygamberler bireysel şekilde kurtulmuşlardır ama İmam Hüseyin ise tüm insanlığı şehadetiyle kurtarmıştır.

Şehadetiyle insanlığa inancın, yaşamın, değerlerin neler olması gerektiğini bir daha akılarda ve yüreklerde gitmeyecek şekilde ortaya koymuştur.

İmam Hüseyin, bireysel anlamda bir kurtuluşun peşinde koşmamış, kendi yaşamıyla bütün insanlığın nasıl kurtuluşa ereceğinin gerçeğini ortaya koymuştur.

Tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olması bakımından bugünden daha özel bir gün mümkün müydü?

Remzi Kaptan

 

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!