atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Kendini Bilenlerden Olmak

Baz doğruları defalarca ama defalarca dile getirmek gerekiyor.

Öyle bir dile getirilmeli ki bu düşünceler adeta kişinin benliğinin tamamlayıcı bir parçası, bilincinin en ayrılmaz boyutu olmalıdır.

O halde sorularımızla başlayalım.

İnsanın bu dünyadaki varoluş gayesi nedir?

İnsanın varlığına anlam ve değer katan nedir?

Yaşamı öylesine, verili olanla, önceden çizilmiş sınırlar dahilinde yaşamak gerçekten yaşamak mıdır?

Hangi yaşam, kime göre en doğru yaşamdır?

Doğru yaşamın, ideal yaşamın kriteri nedir ve bu kriterleri kim belirliyor?

Herkesin bu noktalarda farklı yaklaşımları, bakış açıları vardır.

Bize düşen; dileyen dilediği gibi yaşasın demektir.

Diğer yandan bizler Aleviyiz.

Alevi toplumunun fertleri olarak bu toplum hakkında söz söyleme, düşünce belirtme ve görüşlerimizi açıklama hakkımız var ve yine Alevilerin şahsında ilgili herkesle fikirlerimizi paylaşmak en insani hakkımızdır.

Bu hakkımızı kullanarak bize göre varoluşun gayesi ve hayatın anlamına dair birkaç kelamda biz edelim.

Ola ki bizlerle aynı veya benzer ruh halinde olanlara bir damla katkı sağlamış olalım.

Bu dünyadaki varlığımız nedensiz değildir.

Öylesine yaşamak için bu dünyada değiliz.

Kendimizi bilmek için varız.

Kendisine bilen ancak cümle kâinatı bilebilir ve varlığına anlam verebilir.

Yapılan ibadetlerin özü kendini bilmek, olgunlaşmak ve kemalete ulaşmak içindir.

Bunun yolu da ibadet ve ritüellerin yanı sıra aşk ve sevgiyle cümle varlığa bakmak ve o cümle varlığın bir parçası olduğunun farkındalığına ulaşmaktır.

O halde yolumuz kişinin farkındalık kazanması, bilincini geliştirmesi ve kendisini bilmesi içindir.

Ancak kendisini bilen kimse Hakk’ı layıkıyla bilebilir çünkü.

Kendini bilmek içindir bu yolculuk.

Ve bu yolculuk kolay değildir, zahmetli ve meşakkatlidir.

Ama yüreğinde Hakk’ın sevgisini, hakikatin ışığını taşıyanlar için zor ve zahmet çok anlam taşımaz, taşımamalıdır.

Onlar nice erenlerin, peygamberlerin, soylu şahsiyetlerin iz sürücüleri, candaşları olduklarının bilincindedirler.

En zor şartlarda en doğru ve inanılmaz kararlar alıp tek başlarına olsalar dahi gerçekleştirme iradesini ortaya koyarlar.

Yılgınlık, basitlik, kararsızlık, acziyet, basiretsizlik göstermezler.

İmkânsızlık ve yoksunlukların arkasına saklanmaz, kimseden medet ummaz ve bir tek özlerine güvenirler.

Böylesine bir anlayışa sahip olan kimsenin daha bu dünyada ne gibi sıkıntısı, engeli, yenilgisi ve çelişkisi olabilir ki?

Daha sorunlar ortaya çıkmadan çözüme kavuşmaz mı?

Daha engeller oluşmadan aşılmaz ?

Bize göre soylu yaşamak, varoluşa cevap olacak bir yaşam ancak ve ancak bu şekilde mümkün olabilir.

Yani kendisini bilenlerden olarak yaşamak.

Bunun dışında, günlük dünyevi uğraşlar kişiyi anlamlı yaşamaya götürmez.

Gündelik uğraşlarla hayatlarını idame ettirenlerin yolu açık olsun.

Peygamberlerin, velilerin, erenlerin kutlu yolunda yürüyenlere selam olsun.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!