atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hz. Ali Yolunun Aşıkları

Biz Aleviyiz.

Hz. Ali yolunu süren, Ehlibeyte bağlı, 12 İmamların katarında, Hacı Bektaş'ın divanında olan, Pir Sultan'ın izinden gidenleriz.

Ali yolunda yürümek, Ali'yi sahiplenmek her kula nasip olmaz.

Bu manada biz ayrıcalıklıyız, şanslıyız.

Bunun için günde bin defa şükretsek yeridir.

Çünkü Ali yolunu sürmek daimî bir aşk halidir.

Evet, ham ervah anlamasa da öyledir.

An be an, dem be dem aşk halini tüm hücrelerinde yaşamak, aralıksız varoluşun sırr-ı hikmetlerini keşfetmektir.

Onun içindir ki özü çürük olanlar Ali'yi anlamıyor, düşmanlık güdüyorlar.

Zaman değişmiş, kavramlar değişmiş, teknoloji gelişmiş, bilim ilerlemiş ama insanın özündeki Yezitlik, Mervanlık, Muaviyelik değişmemiş.

Elbette Ali yolunu süren, Ali'ye sıdk-ı sadakat ile bağlı olanlarda değişmeyecek, daha bir aşk ve tutku ile yolu sürecekler, Ali'yi sahipleneceklerdir.

Ali'yi bütün boyutlarıyla anlamak gerek.

Ali bizler için aşk halidir.

Aşkı sıradan kavramlarla tarif edemeyiz, etsek bile her tarif yetersiz kalır.

Evet, Hz. Ali'yi sevmek bir aşk halidir.

Öyle bir boyut ve aşamadır ki; dünyadaki hiçbir lezzet ile kıyaslanmaz.

Öyle doyurucu ve bütünlüklüdür ki, bazen gözden yaş olur akar, bazen en mükemmel söz olur dile gelir, bazen en anlamlı melodi olur bağlamanın tınısında yankısını bulur.

Ali sevilmez mi?

Bazı cahiller, gafiller, modern zaman Muaviyeleri Ali'yi beğenmiyor, karalıyor, Ali'ye her türlü hakareti ve küfrediyorlar.

Bunlar bir bilseler ki Ali nedir, kimdir o zaman herhalde bir daha ayağa kalkamazlar.

Ama insanı insan yapan farkındalıktır, bunlar daha insanlaşmamış oldukları için fakındalıkları da gelişmemiştir.

Önemi yok elbette.

Biz Şah'a bendeyiz, yolundayız.

Bin defa şükür ki o Hakk'a ki biz Ali'yi tanıdık, sevdik, âşık oldu, yolunu sürmeye çabalıyoruz.

Remzi Kaptan

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!