atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Aşkın Ateşiyle Nurlanmak

 

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

Ancak aşkın ateşinde yıkananlar gerçeğe ererler

Alevilik inancına ve bu inancı yaşayan Alevi toplumuna olan ilgimizi bağlılığa, bağlılığımızı sevgiye ve sevgimizi tutkulu bir aşka dönüştürüp bu aşkın ateşiyle nurlanacağız.

Asırlardır binlerce erenin, evliyanın, insan-ı kamilin, mürşidin, rehberin, pirin, talibin, dervişin, aşık-ı sadıkın, ozanın... hizmet ettiği; hizmet ederek emeline ulaştığı bu yolda bizlerde hizmet ederek; dilde ne dileğimiz varsa, gönülde ne muradımız varsa cümlesine maruf olacağız.

Yaşamda belirleyici olan yegane muradımız yaşamın sırrına/gerçeğe vakıf olmaktır. Gerçeğe ancak aşk ile yol aldığımızda varabiliriz.

Gerçeğe ulaşmak, kendini bilmektir.

Gerçeğe ulaşmak isteyen bizler gönüllü olarak ateşlerin narında harlanacağız. Ateşlerde yandıkça gerçeğe ulaşacağız.

Ateşin kendisi başlı başına kutsal değil mi? Prometheus ateşi tanrılardan çalıp insanoğluna verdiği için kaf dağının ötesinde bir yerde cezaların en ağırına çarptırılmadı mı?

Prometheus ateşi tanrılardan çalıp aciz insanlara verdi. Böylece tanrılara özgü olan bir güç insanların eline geçmiş oldu.

Güç başarıyı getiriyor, başarı mutluluğu.

Tanrıların kızgınlığı bunadır. Ateşin çalınmasından ziyade insanların güçlü olmasına kızgınlardı.

Mutluluk yalnız tanrılara özgüydü. Acz içinde bir varlık olan insan yalnızca tanrılara has olan mutluluğa erişmemeliydi. Prometheus yalnızca tanrılara mahsus olan mutluluğun yolunu insanlara gösterdiği için cezaya çarptırıldı.

Ateş kutsaldır. Ateşin narından yıkanıp aşklarına bağlılığın imtihanını verenler ancak gerçek aşkı yaşarlar.

Aşkı yaşamak için ateşin narından harlanacağız. Bedensel bir yanma değil bu yanış. Nesimi'nin dediği gibi;

Tenden sual etme ten kuru tendir
Can onun içinde gevheri kandır.

Bedensel bir takım zorlukların sonuçta çok önemi yoktur. Bedensel olarak verilen çabalar belirleyici değildir. Dolayısıyla ateşlerde yanmak derken bunu bedensel olarak yanmak olarak belirtmiyoruz. Bedensel zorluklar canın yanmasının yanında önemsiz ve değersiz kalır.

Bizler için esas olan candır. Canın özüne dönmesidir. Canın aşkına/cananına kavuşmasıdır.

Canımız ateşlerde yanacak. Yandıkça arınıp özüne dönecek. Yandıkça, nasıl ki bazı maddelerin özündeki cevher ortaya çıkıyorsa canın özü'de ortaya çıkacak.

Aşkın ateşi arındıracak. Arınan, durulanan, pirüpak olan, gerçek niteliği ortaya çıkanda hakikatin sırrını anlamaya, onunla bir olmaya hazır demektir.

Aşkımız öyle kelimelerle ifade edilemeyecek kadar tutkulu olacak. Bizler o ateşin narında yanarken toplumumuzun şahsında kainata, cümle insanlığa gözleri kamaştıran ve kamaşan gözlerden bütün hücrelere sirayet eden bir nur olacağız.

Aşkımız kişiye olan aşk değildir. Bizlerin aşkı asırlardır sayısız erenin hizmet ettiği yola ve bu yolun yolcularınadır.

Alevi inancına ve Alevi toplumunadır aşkımız.

Alevi toplumunun şahsında cümle kamil insanlaradır.

Bu inanç ve bu inanca inanan toplum için yangınların en büyüğünde yanmaya hazırız.

Kendi gölgesinden korkan pısırıklarla, yolsuzlarla işimiz yok.

Davetimiz, çağrımız ateşlerde yanıp ateşin kendisi olmak isteyenleredir.

 

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!