atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hızır Bilinci ve İnancı ile Donanmak

Aleviliğin en önemli inanç kültlerinden birisidir Hızır inancı.

Ve bu inanç öyle güzelliklerle, değerle doludur ki; kendimiz ve çocuklarımız bu inancı içselleştirdiğimizde, bu bize öz güven ve başarı olarak, yardımlaşma ve iyilik yapma farkındalığı olarak geri dönecektir.

Her şeyden önce Hızır; kişinin daima doğruluk yapması gerektiğini, vicdanını hakim tutması gerektiğini, iyilikte bulunmasının yaşamın temel amacı, paylaşımın en ideal olanı, dostluk ve yardımlaşmanın yaşam biçimi olması gerektiğinin bilincidir.

Çünkü kişi böyle olursa yani iyiyi ve doğruluğu, Hakk'ı ve hakkaniyeti esas alırsa ancak Hızır ona zor zamanında yardım eder, yoldaşı ve destekçisi olur ve onu içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtarır.

Bu inanç ve bilinç olduğu için kişi daima iyilik ve doğruluk üzerine yaşar.

İyilik ve doğruluk üzerine yaşayanın zorlukları aşması daha bir kolaydır.

İşte Hızır inancı ve bilinci bir yönüyle böylesi bir kişilik biçimlendirmesidir.

Bir diğer boyutu da kişinin darda ve zorda kalana daima Hızır misali yardım elini uzatmasıdır.

Kötü durumda olana Hızır gibi yetişmek, yardım edip destek sunmak, Hızırlaşmaktır.

Hızır olmak ise ölümsüzlük suyu olan Ab-ı Hayat'tan içmiş olan erenlerin en soylusu olmak ile eş anlamlıdır.

Peki böylesi bir inanç ve bilinç ile şekillenen bir kişilik daha kötülük yapar mı, daha olumsuz hareket eder mi, daha yardımını esirger mi?

Bu sonuç itibarıyla Hızır inancı kişinin şahsında aslında toplumsal boyutu da olan -ve hatta toplumsal boyutu daha çok olan- bir inançtır.

Bütün modern önermelerin araştırmalar neticesinde ulaştıkları sonuçlarda olduğu gibi; iyilikte bulunmak, yardım etmek, ihtiyacı olana destek sunmak kişinin hayatını anlamlandırdığı gibi sorun ve sıkıntılarını da daha kolay aşmasını sağlıyor.

Yani aslında bu modern zaman önermeleri de Hızır bilinci ve inancının özünü içeriyor.

O halde bizler daima Hakk ve hakikat üzeri hakkaniyetle yaşamayı esas alacağız.

Bizden destek isteyene, yardım dileyene daima desteğimizi sunacağız.

Bileceğiz ki iyilik yapmak, güzellikleri oluşturmak, cümle varlığa sevgi esaslı yaklaşmak yaşamı anlamlı kılar.

Böyle yaptığımızda bize ne bu dünyada ne de ötelerin ötesinde darlık ve zorluk yoktur.

Bu dünyada Hz. Hızır daima bizimledir, yoldaşımızdır ve candaşımızdır.

Yoldaşı ve candaşı Hızır olanın yüzü iki cihanda da paktır.

Remzi Kaptan

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!