atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hz. Ali Hakkında Tevratta Bilgi Var mı?

Benim adımın; İncil'de “İlya”, Zebur’da “Beri”, Hindistan halkı arasında “Kebker”, Rumlar arasında “Betrisa”, Farslar arasında “Cebter”, Habeş halkı yanında, “Besrik” zenciler arasında “Heyser”, kâhinler arasında “Bu’iyu”, Araplar yanında “Ali”, Ermeniler arasında “Ferig”, annemın yanında “Haydar” babamın yanında “Zahir” olduğunu söylesinler.”Bilin ki! Kur-an’da benim özel isimlerim vardır, onları görmemezlikten gelmeyin.

Hz. Ali, bizler için sadece tarihte yaşamış, dini ve siyasi önderlik yapmış, kahramanlık ve bilgelik göstermiş birisi değildir.

Hz. Ali, bizler için bütün bunların çok çok üstünde ve ötesinde birisidir.

O Ehlibeyttendir.

Ehlibeyt ise arınmış olan ve insanlığı arınmaya davet eden ebedi nurun adıdır.

Hz. Ali'ye bağlılığımız ve yolunda gidiyor olmamız bundandır.

O hakkın kutsal nurunun insanlara yansıması olan Ehlibeytin Şah-ı Merdandır.

O Velayet mülkünün sahibidir.

O Adem peygamber ile baölayan ve Hz. Muhammed ile zirve noktasına ulaşıp tamamlanan ilahi mesajın Velayet boyutuyla devamcısı ve sürdürücüsüdür.

O zahiri manada Hakka yürümüş olan ama batında, gönüllerde ve bilinçlerde ebediyete dek var olacak olandır.

Böylesi birisi içinde elbette ilahi mesajda/mesajlarda bilgiler vardır.

Bu noktada kutsal kitaplardan olan Tevratta da Hz. Ali ile ilgili bazı bilgiler yer almaktadır.

“İşte ben Rabi'n büyük ve korkunç günü gelmeden önce, ben size İlya'yı (Ali'yi) göndereceğim, O'da babalarının yüreğini oğullara ve oğulların yüreğini babalara dönderecek.”

Tevrat:Malaki Bap (Bölüm): 4: ayet 5

Yine Tevratta Bap 17, ayet 20 de şunlar yazılıdır.

“İsmail'e gelince, seni işittim.

Onu kutsayacak, verimli kılacak, soyunu alabildiğine çoğaltacağım.

On iki beyin (12 İmam) babası olacak.

Soyunu büyük bir millet yapacağım.”

İlgililer için bu konuyla alakalı bir çok kitap kaynağı mevcuttur ve yine deyişlerimizde bu konu çokça geçmektedir.

 Remzi Kaptan

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!