atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hz. Ali Bizler İçin Tüm Zamanların Kahramanıdır

İnançsal boyut bir yana, yani Hz. Ali'nin Ehlibeytten oluşu ve Ehlibeytinde Hakk'ın kutsal nuru olduğu gerçeği bir yana, zahiri anlamıyla Hz. Ali bizler için tüm zamanların gelmiş geçmiş yegane kahramanıdır.

Hz. Ali'den üstün bir yiğit yoktur.

O mertlerin en merdidir, bizler için Sah-ı Merdandır.

Hz. Ali'ye savaş meydanında, kalleşlik ve ihanetin olmadığı er meydanında asla yenilgi yoktur.

O daima zafer, başarı üzerinedir.

Neden Hz. Ali bizlerin ve hatta bize göre tüm insanlık için tüm zamanların kahramanıdır?

Hz. Ali asla ve kat'a haksız yere bir karıncanın dahi canını incitmemiş, bir çimen tanesine dahi basmamıştır.

Onun savaşları hep kendini, ailesini, candaşlarını, değerlerini savunmak üzerinedir.

Savaşı başlatan, ilk darbeyi vuran asla kendisi olmamış, son ana dek sorunları diyalog ve barışçıl şekilde çözmeye çalışmış, savaşın kaçınılmaz olduğu, saldırıların olduğu zamanlarda da asla savaşmaktan, kendini müdafaa etmekten kaçınmamıştır.

İşte bu kaçınılmaz durumlarda asla yenilmemiş, savaşlardan daima zaferle çıkmış, yenilgi yüzü görmemiştir.

Böylesi Hakk ve hakikat uğruna mücadele eden, canını ortaya koyan, mertçe dövüşen, asla hileye ve üçkağıtçılığa prim vermeyen ve mertlikle, hile hurdaya başvurmadan, savaşı zekası ve bileği ile kazanan birisi kahraman değilde nedir?

Sahi Hz. Peygamber “Yetiş Ya Ali” dememiş miydi?

Çapsız, beceriksiz, yiğit olmayan birisi en zor durumda yetişir mi?

Canını yok sayarak ateşin ortasına atılır mı?

Hz. Ali tüm zamanların kahramanıdır.

Onunla kahramanlık, yiğitlik ve mertlik yeniden tanımlanmış ve yerli yerine oturmuştur.

Bakmayın ve aldanmayın modern Ebu Süfyanlara, Muaviye ve Yezitlere.

Onlarda tıpkı ecdatları gibi Hz. Ali'yi karalamak, küçük düşürmek, insanlığın yüreğinden silmek istiyorlar.

Ancak nafiledir.

Hz. Ali şahların şahı, mertlerin merdidir Şah-i Merdandır.

Her kim onu karalıyor ve yüreklerdeki Ali sevgisini yok etmeye çalışıyorsa, bilin ki o çağın yezididir.

Evet, Onun değerini ve kahramanlığını yol yezitleri de dahil hiç bir kimse, adı ve unvanı ne olursa olsun yok edemeyecektir.

Öylesine yüreklere, bilinçlere kazınmıştır ve insanlık var oldukça da bu bitmeyecektir.

O daimi kahramandır.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!