atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hizmetimiz Hakk İçindir

Alevilik inancının insanlık var olduğu sürece yaşaması, kalıcı olması ve tüm insanlık ile buluşması noktasında verdiğimiz hizmet öyle sıradan bir uğraş ve çalışma değildir.

Adeta yaşamımızın gayesi, varoluşumuzun cevabıdır hizmet etmek.

Neden bu kadar önemlidir?

Neden bunca duyarsızlıklara, olumsuzluklara, onusuzluklara karşın bizler tutku derecesinde bu hizmeti sürdürmeye, kendi çapımızda her bedeli göze alarak devam ediyoruz?

Bırakalım Aleviliği insanlıkla buluşturmaya, daha Alevi olduğunu söyleyenler dahi bu kadar duyarsız ve alakasızken bizler neden ısrarla, kararlılıkla bu hizmeti sürdürüyoruz?

Aklımızdan zorumuz mu var?

Bizler de bir çok kimse gibi kendi bireysel hayatımızın akışı içerisinde sıradanlaşarak yaşayabiliriz.

Evet, aklımızdan zorumuz yok, aksine tüm duyarsızlıklara karşın bizler yinede doğru bildiklerimizi yaşamaya, savunmaya ve yaymaya devam edeceğiz.

Çünkü bizler burada insanlara hizmet ederken bu duyarsızlıkların bilincindeyiz, farkındayız ve bunu bile bile yapıyoruz.

Çünkü bizler insanların şahsında Hakk'a hizmet ediyoruz.

Hakk'ın emrini yerine getiriyoruz.

Nedir bu emir?

Rızalıkla yaşanan bir yaşam, adaletin olduğu bir yaşam, sömürünün ve haksızlığın, kötülük ve düşmanlığın olmadığı bir yaşam, kardeşlik ve barışın hakim olduğu, ayrımcılık ve baskının olmadığı bir yaşamdır.

Kısacası iyilik ve güzelliğin hakim olduğu, doğruluk ve hakkaniyetin geçerli olduğu bir yaşam ve dünya... Hakk'ın bilindiği, hakikatlere bağlılığın olduğu bir yaşam.

Şu sonsuz kainatta, küçücük bir dünyada, sınırlı bir zamanda neden var olduğumuzun bilinmesi...

Bize göre Hakk'ın emrinin temeli bu şekildedir.

Hizmetimiz Hakk için olduğundan insanların duyarsızlıkları bizi demotive edemez.

Hizmet Hakk içindir, Hakk'ın hakikatlerinin açığa çıkması, bilince vurulmasıdır.

Bu soylu hizmette hangi zorluk ve darlık bir anlam ifade edebilir ki?

Elbette dönem dönem ikrar ve inanç noktasında yetersizlikler yaşarsak, tıkanabiliriz.

Yani ikrarımızın özüne uzaklaşırsak, inanç noktasında dünyanın zahiri hallerini çok esas alırsak zorlanabiliriz.

Buna rağmen yinede inancımızdan, hizmetimizden asla vazgeçmeyiz, vazgeçmemeliyiz.

Belki hızımız azaltırız ama yolumuza devam ederiz.

Devam ettikçe de elbette hızlanırız ve daha bir coşkuyla, tutkuyla, aşk ve ikrarla hizmet ederiz.

Her adımımız, her sözümüz güzellik ve fethedicilik olarak hayatta yansımasını bulur.

Bu tutku ve ikrarla, iman ve itikatla ile hizmet edenlerin Hakk yardımcısı, Hızır yoldaşı Şah-ı Merdan Ali'de kardeşidir.

Onlara darlık ve zorluk yoktur.

Var olan zorluklar zahiridir ve mutlaka aşılır, çözülür basitliktedirler.

Esas olan hizmetten geri durmamak, Hakk'ın hakikatlerini kendi yaşamımızda yaşamak, uygulamak ve bunun tüm insanlıkla buluşması için katkımızı sunmaktır.

Böylece anlamlı ve mutlu bir hayatın sahibi olduğumuz gibi, ötelerin ötesinde de, lamekanda da bu hizmet ile en ideal mekanda oluruz.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!