atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hizmet Esastır

Aleviler ve Alevilik için çok şeyler yazabilir, söyleyebiliriz.

Alevilik ve Aleviler için söylenen her söz, yazılan her kelime değerlidir, önemlidir.

Ancak bütün bunların dışında asıl önemli olan pratik sahada, toplumun içinde hizmettir.

Söylenen sözler, yazılan kelimeler hayata aktarıldığı oranda, toplum içinde karşılığını bulduğu oranda değerlenir, anlam kazanır.

O halde söz söylemek, yazmak ile yetinmemek gerekiyor.

Karınca kararınca, hiç bir imkansızlığa aldırmadan, hiç bir bahane ve gerekçenin arkasına saklanmadan hizmet etmek gerekiyor.

“Üç can bir cem” düsturuyla toplumun en temelinden başlayarak adım adım toplumsal birliği geliştirmek, güçlendirmek gerekiyor.

Böyle olduğu sürece ancak Aleviler hayatın her alanında daha iyi bir konumda olur, Alevilik yaşanır ve gelecek nesillere aktarılabilinir.

Dikkat edin her toplumun sayısız kadrosu, çalışanı, fedakarı var.

Alevilerin ne kadar kadrosu var?

Yani hiç bir çıkar ve karşılık beklemeden aralıksız 24 saatini vererek, kendisini yoluna ve davasına adayarak çalışan kaç kadrosu var Alevilerin?

Belki temel sıkıntımız bu noktadır.

Yani kendisini adayan, yolu davası bilen, ikrarlı ve itikatlı insanların eksikliği.

Yani yolunu, inancını, değerlerini her türlü kişisel çıkarından üstün gören ve ona göre de bir hareketin, davranışın, üslubun ve eylemin sahibi olan canların eksikliği...

Karınca kararınca böyle yaşamaya gayret eden, hizmeti esas olan, toplumun çıkarını her şeyin üzerinde tutan, bu uğurda kendince bedel ödeyen, emek harcayan, yolu davası bilen ve yola hizmeti yaşamın gayesi ve yaşam bicimi haline getiren...

Böylesi kişiliklerle bu toplum şahlanır, bu yol sonsuza dek yaşanır, yaşatılır.

En büyük eksikliğimiz bu noktadır.

Çok konuşan değil, orada burada herkese laf yetiştiren değil, hizmet eden, toplumun içinde olan insanlara, yol erlerine ihtiyaç vardır.

Neden bu insanlar eksikler?

Nerede modern zamanın dervişleri, yol erleri?

Bir toplum bu kadar sahipsiz olamaz, olmamalı...

Nereden başlanmalı, nasıl yapmalı?

Çevremizde bulunan en yakın kuruma gidelim, hizmet edelim, etmeye çalışalım.

Yoksa öyle bir kurum veya varsa ve ihtiyaca cevap vermenin çok çok gerisindeyse, bizler yanımıza bizim gibi ikrarlı ve itikatlı 3 canı alalım, kendi kurumsal yapımızı oluşturalım.

Kısa vadede zorluk ve sıkıntılar olsa dahi, ikrar ve inanç olduktan sonra aşılmayacak zorluk, yenilmeyecek engel yoktur.

Esas olan bizlerin iradeli, azimli ve kararlı durmasıdır.

Unutmayalım ki bir kişi dahi bir toplumun kaderini etkileyebilir, o toplumu geliştirip güçlendirebilir.

O halde hiç bir gerekçe kabul etmeden, saçma sapan bahanelerin arkasına saklanmadan, imkansızlık diye bir olguyu bilmeden yola çıkalım.

Bu aşk ve tutku ile yola revanlara aşk olsun.

Bu ikrarla yola çıkanlar, elbette menzillerine varırlar.

Onların daima yardımcısı Hakk'tır, yoldaşları Hızır'dır, kardeşleri Şah-ı Merdan Ali'dir.

Remzi Kaptan


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!