atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hz. Ali Yolumuzun Önderidir

 

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

Her toplumun önderi/önderleri o toplum için ortak değer ve semboldür. Bir inanç toplumu olan Aleviler için bu daha da önemlidir. Alevi demek,  “Hz. Alinin yolundan giden, onun inanç ve düşüncelerini benimseyen, onun yanlısı ve taraftarı olan kimse” demektir. Bu adlandırma bile başlı başına Alevilerin Hz. Ali'ye, Hz. Ali'nin şahsında sembolleşen, ifadesini bulan değerler bütününe verdikleri önemin göstergesidir.

Alevi inancının temelinde Hz. Ali var.

Biz Aleviler kendimizi onun adıyla ifade ediyoruz.

Hz. Ali bizler için olmazsa olmazımızdır. Her şeyden vazgeçebiliriz; dünya malından, bulunduğumuz makamlarımızdan, en değer verdiğimiz sevdiklerimizden ve hatta canımızdan bile ancak Hz. Ali'den asla vazgeçmeyiz.

Hz. Ali bizler için daima önderdir. Adeta Alevilik binasının temelidir. O olmadan bina anında yıkılır, yer ile yeksan olur.

Hz. Ali bizler için geçmişte yaşamış sıradan bir önder, tarihsel bir kişilikten çok çok daha derin inançsal ve manevi boyutu olan önderimizdir. Bizler için sürekli olarak var olan, bizlerle olandır. Yani geçmişte olduğu gibi günümüzde de var olan ve gelecekte de hayatımızda var olacak olandır.

Yaşamsaldır.

Hz. Ali'ye bakış ve onu algılayış toplumumuza ve toplumumuzun şahsında tek tek biz bireylere bakıştır. Bu noktanın herkes tarafından, hem Aleviler ve Alevilik yoluna hizmet edenlerce ve hemde bir şekilde Alevilerle ilişki içinde olanlarca/olmak isteyenlerce dikkate alınması gerekiyor.

Hz. Ali'ye olan bağlılığımızı ve aşkımızı, onun değerlerine olan inancımızı biraz açıkladık. Hz. Ali'ye sonsuz bir aşk ve tartışılmaz bir bağlılığımız var. Bundan da anlaşılacağı üzere Hz. Ali'ye yönelik hakaret, küfür ve aşağılayıcı bir söze, davranışa tahammülüz yoktur.

Ne yazık ki Hz. Ali'ye karşı çok sayıda yazılı ve sözel küfür, hakaret aşağılamalar var. Bu tür etik ve insani değer taşımayan yazı ve davranışlar Hz. Ali'nin şahsında bütün Alevi toplumuna yöneliktir. İnsani olmayan bu tür hakaretleri ve aşağılayıcı iftiraları her yol ve yöntemle reddediyoruz.

Elbette demokratik ölçü ve insani terbiye sınırları içerisinde eleştiri ve tartışmalar olabilir. Bu manada gelişecek her türlü tartışma ve eleştiriye açığız. Ancak eleştiri adı altında hiç bir maddi temeli olmayan, tarihsel gerçeklerle zerre kadar uyuşmayan ve toplumsal değerlerimizi hiçe sayan hakaret ve küfürlere karşı kesinlikle tavırlıyız. Hz. Ali'nin şahsında cümle Alevi toplumuna ve Alevi inanç değerlerine karşı geliştirilen küfür ve hakaretleri hoş görmeyiz.

Özetlersek; Hz. Ali bizlerin vazgeçilmezidir. Ona karşı yapılan hakaretler, küfürler direkt olarak inancımıza, doğrularımıza, değerlerimize, yaşam biçimimize yapılıyor. Kimsenin durduk yerde bize küfür etmesine müsaade etmeyiz. Bu tür ahlaksız yaklaşımlara karşı her Alevi inançlı kişide hiç tereddüt etmeden anında tavır koymalıdır.

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!