atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Biz…

Biz Aleviyiz.

Bizler Ehlibeytin bendeleriyiz.

Hz. Ali'nin yoldaşları, Pir Sultan Abdal'ın candaşları, Hacı Bektaş Veli'nin yol kardeşleriyiz.

Bizlere düşmez aman dilemek, ağlamak, pes etmek, boyun bükmek, acziyet göstermek.

Bizlere yakışmaz yolundan dönmek, imkansızlıklardan yakınmak, bahanelere ve gerekçeler uydurmak.

Bize düşen; ikrar ve imanla, aşk ve tutkuyla Ali yolunu sahiplenmektir.

Ehlibeyte bağlı olmak, Pir Sultan'a layık olmaktır.

Bize düşen ve bize yakışan; Bezm-i Elest'te verdiğimiz ikrarın savunucusu ve takipçisi olmaktır.

Yani Hakk'a imanlı, itikatlı ve hakikatlere ölümüne sevdalı.

Hakk ve hakikat için can-ı baştan vazgeçen, dünya malına tamah etmeyen, Kerbela da Hüseyin gibi ne pahasına olursa olsun değer ve doğrularına ölümüne sadık kalan…

Biz buyuz işte.

Biz buyuz ve buna uygun bir düşüncenin, duygunun ve davranışın sahibi olmalıyız.

Kendimize, doğrularımıza inanmalıyız, güvenmeliyiz.

Bizler insanlık içinde alnı açık, başı dik olan bir toplumun üyeleriyiz.

Baskı yapmayan, sömürü ve savaş başlatmayan, iktidar ve çıkar için insanların kanına girmeyen, canına kast etmeyen, aksine mazlum ve mahzun bir toplumun onurlu evlatlarıyız.

O halde; daha bir gür haykırmalıyız doğrularımızı.

Sesimiz, doğrularımızı haykıran sesimiz dünyanın dört bir yanında daha bir gür çıkmalı ve dalga dalga cümle kainata ulaşmalıdır.

Evet, varlığımız sadece bu bu yer küre ile sınırlı değildir.

Ötelerin ötesinden geldik ve dönüşte orayadır.

Oraya giderken işte başı açık, alnı ak olanlardanız.

Böyle olduğumuz için sesimiz gür, sedamız tüm cihana ve oradan kainata, arşın bilinmedik katlarına ulaşacaktır.

Çünkü bizler Hakk'a bağlıyız, ihanetimiz yok.

Ehlibeyte bendeyiz, yalanımız yok.

Hakikatlere aşığız, hesabımız yok.

Biz buyuz işte, ötesi berisi, gerisi  yok.

Remzi Kaptan


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!