atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Aşk İle Erenler

Aleviler mahzun, Ehlibeyt bendeleri mazlum, Ali'nin yoldaşları sahipsiz, Hüseyin'in yarenleri Kerbela da olduğu gibi yalnız, Pir Sultan Abdal'ın dostlarının başı önünde eğik...

Yezitler amansız, Mervanlar imansız, Muaviyeler acımasız..

Peki ya sen?

Ya sen alemdesin, neyin derdinde ve kaygısındasın ki yüzlerce yıldır süren yolunu terk ediyorsun?

Terk edenler çok mu iyi bir yol sürüyor, çok mu anlamlı ve kendileri olarak yaşıyorlar?

Herkesler kendi değerlerine sahip çıkıp onları koruyup geliştirirken, bizler neden vazgeçiyoruz?

Her şey kendi kökü üzerinden gelişip şekillenirken, kökü olmayanın gelişip büyümeyeceğinin bilincindeyken, bizler köksüz gelişeceğimizi mi umuyoruz?

Bu nasıl bir kendini bilmezlik, kendine yabancılık, kendi doğrularına sırtını hoyratça dönmektir böyle?

Elbette bu böyle devam etmez.

Mutlaka yol erleri, modern zamanın dervişler çıkacaktır.

Çıkacak ve gür sedaları ile arş-ı alaya haykıracaklardır: “Biz Ehlibeyt bendesi, Ali'nin yarenleri, Pir Sultan'ın yoldaşları, Mansur'un sırdaşları, Hacı Bektaş'ın dervişleriyiz.

Biz yol erleri, gönül erleri, Hakk'a inanan ve hakikatlere bağlı, ikrar ve itikat sahibi canlarız.

Yolumuz daha sahipsiz değildir.

Kaldırın başlarınızı, alnınız açık başınız dik olsun.

Yok öyle yıkılmak, umutsuzluk ve pes etmek.

Kim demiş ki daha semah dönmeyecek, deyiş söylemeyecek, delili uyandırmayacağız.

Hayır, asla hayır, bin kez hayır.

İnsanlık var oldukça bu yolda olacaktır.

Yolumuz insanlığın yolu, davamız insanlığın davasıdır.”

Ve işte o andan sonra devir değişecek, makus talih ters yüz olacak, yenilgiler zafere evrilecektir.

İşte o vakitler delili uyandırdığımızda sadece mekan ve yüreklerimiz değil, yüzde doksan dokuzu karanlık olan su sonsuz kainatta uyanacaktır.

İşte o vakit süpürgeci canlar süpürgeleri çaldığında cümle kirlilikler süpürülecek, cümle kainat aklanıp paklanacaktır.

İşte o vakit söylediğimiz deyişlere cümle melekler en hoş sedaları ile eşlik edeceklerdir.

Bu böyledir.

Bu dava, bu yol soyluların gideceği, yürüyeceği, yaşayıp hissedeceği bir yoldur.

Giden gitsin, kalanlara selam olsun.

Aşk ile erenler.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!