atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilikte Kurban Bayramı Yok mu?

Bazı kimseler Alevi inancında kurban bayramı olmadığını iddia ediyorlar.

Bu iddiaların sahipleri Aleviliği yaşamayan, Aleviliğin erkanlarını, ritüel ve ibadetlerini kabul etmeyen, kendi şahsi düşünce ve fikirlerini Alevilik diye sunan kimselerdir.

Cahil cesaretine sahip bu kimseler bariz ve açık gerçekleri bile inkar edebiliyor ve böylece bilgi kirliliği yaratıyor, inanca dair çelişki ve kuşkular ortaya çıkarmaya çalışıyorlar.

Bu kimseler kabul etse de etmese de Alevilikte kurban bayramı ve kurban vardır ve bu yeni bir şey olmayıp asırlardır var olan bir erkandır.

Yani birilerinin iddia ettiği gibi Sünnilikten veya başka bir inançtan eklemlenmiş bir şey değildir.

Ben köyümüzün (ki köyüm Maraş'ın ücra bir dağ köyüdür ve köyümün yaşlıları zerre kadar Sünnilikten veya başka inançtan etkilenmemiş kişilerdir) yaşlılarına sorduğumda bu kişiler çocukluklarından beri kurban bayramını kutladıklarını dile getiriyorlar.

Eskiden yani yaklaşık 70-80 yıl önce bile bu bayram kutlanıyordu.

İmkanı olanlar kurban kesiyor, olmayanlar kurban niyetine başka yiyecekler hazırlayıp paylaşıyorlardı.

Mezarlıklar ziyaret ediliyor, küskünler bir araya geliyor, en güzel elbiseler giyiliyordu.

O sıralar köyde dede varsa akşamda cem bağlanıyordu.

Alevilikte kurban bayramı yok diyenler, bu gerçekliği nereye koyacaklar?

Bu köyümün en yaşlılarına neden kurban bayramını kutladıklarını sorduğumda İsmail'in şahsında kurtulanın insanlık olduğu ve insanlığın kurtuluşunun bayramının kutlanması gerektiğini söylüyorlardı.

Cami,hoca,imam, diyanet ve Sünnilik nedir bilmeyen yaşları 80-90 olan bu kimselerin anlatımları Alevilik olmuyor -ki bunlar halen bu inancı yaşıyorlar- ama Aleviliği yaşamayan ve kendi bireysel tercihlerini Alevilik diye sunanların bilgileri Alevilik oluyor.

Bu tuhaf değil mi?

Son olarak; ne Hitler, ne Stalin, ne Mao ve nede herhangi başka birisi inancı ve dinleri yok edemedi.

Sizde boşuna çabalamayın, Yezidin, Muaviye'nin,Yavuzun, Hınzır paşanın ve daha nicelerinin yok edemediği Aleviliği sizde yok edemeyeceksiniz.

Remzi Kaptan

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!