atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Aleviliği Tüm İnsanlığa Tanıtmak

Biz Aleviler Hakk inancına mensup hakikat yolunun yolcularıyız.

Amacımız; Adem peygamberle başlayan, Hz. Muhammed ve Ali ile zirve noktasına ulaşıp tamamlanmış olan inancı özüyle yaşamak ve yaşatmaktır.

İnancımızın özünde: varoluşa anlam ve cevap verme vardır.

Şu sonsuz kainatta dünyamız küçücük bir toz zerresi büyüklüğündedir.

Bizlerde bu küçücük toz zerresinde yaşayan toz büyüklüğünde varlıklarız.

Öyleyse; bu sonsuzluk karşısında daimi bir tefekkür hali ile Hakk'ı bilenlerden olmak, hakikat üzeri yaşamak en esaslı olan değil midir?

Yani bir birimizle ilişkilerimizde, doğayla ilişkilerimizde ve oradan kainat ile ilişkilerimizde bu bilinçle yol alırsak, ulaşmamız gereken menzile daha kolay ulaşmaz mıyız?

Bu menzil Hakk'ı bilmedir.

Hakk'ı bilmek kendisini bilmekten geçer.

Kendini bilmek içindir bütün dua, ibadet ve tefekkür.

Kendisini bilen cümle hakikatlerin sırlarına ulaşmış olur.

Kendini bilmek öyle sanıldığı gibi sömürüyle, hırsla, haksızlıkla olmaz.

Aksine, kendini bilmek için razı ölmüş/etmiş olanlardan olmak gerekiyor.

Rızalık içinse kimseyi kırmamak, yıkmamak, öldürmemek, incitmemek gerekiyor.

Salt bu da değil.

Aynı zamanda iyilikte bulunmak, güzellikler oluşturmak, değer yaratmak, destek ve dayanışmada göstermek gerekiyor.

Ali yolu bunun için insanlığın yoludur.

Ve yine bunun için insanlık var oldukça Alevilik var olacaktır.

Çünkü Alevilik; gerçek anlamıyla hakkaniyetin ve adaletin yer yüzünde ama'sız bir şekilde, hiç bir din ve dil, ırk ve renk ayrımı yapmaksızın yaşanması ve yaşatılmasının inancıdır.

Alevilik; iktidar ve sömürücülerin değil, Hakk'ı ve hakikati arayanların, adalet ve eşitliği sağlamak isteyenlerin inancıdır.

Alevilik bir çok başka inanç gibi sömürünün, fetih adına talanın, yolsuzluk ve soygunculuk yapanların inancı değildir.

Aleviler sadece kendileri için değil, sadece kendileri gibi düşünenler için değil, herkes için ama herkes için adalet, eşitlik isteyenlerdir.

İnsanlık adalete, eşitliğe, hakkaniyete, paylaşıma ve dayanışmaya hasret değil midir?

İnsanlık bunların hasretinde, özleminde ve arayışındadır.

Bu arayış ve özleme sahip olan insanlığın Aleviliğe ihtiyacı vardır.

Biz Aleviler belki kendi elimizde elmasların farkında değiliz, onun için elin çer çöpünü muteber görüyoruz.

Farkında olalım veya olmayalım, sayımız daha da bir azalsın, hiç önemi yok.

Alevilik Hakk inancı olduğu için, hakikatin yolu olduğu için bu yolu tanıyan, bilen ve yaşayanlar serleri pahasına asla bu yoldan geri dönmezler.

O halde yapmamız gereken; hiç bir gerekçenin arkasına saklanmadan, cesaret ve cüret sahibi olarak, kendi değerlerine ve doğrularına güvenerek ve en önemlisi de Hakk'a inanarak, Ali sevgisini ve Ehlibeyt aşkını yüreğimizde yaşayarak, aşk ve tutkuyla yolumuzu insanlığa anlatmak, tanıtmaktır.

 Remzi Kaptan

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!