atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Fedek Olayı

 

Remzi Kaptan

remzi.kaptan@yahoo.com

Fedek, Medine şehrine yaklaşık olarak 150 kilometre uzaklıkta olan, içinde hurma bahçelerininde bulunduğu yerleşim alanının adıdır.

Bu bölgede bulunan ve Fedek Hurmalığı olarak da bilinen arazi Hz. Muhammed'e ait olan bir araziydi. Hz. Muhammed bunu Hz. Fatma'ya hediye etmişti. Hz. Muhammed hakka yürüyene kadar Hz. Fatma bu araziyi kiraya veriyor ve elde ettiği gelirin küçük bir kısmını ailesine ayırırken büyük kısmını ihtiyaç sahibi fakirlere veriyordu.

Hz. Muhammedin vefatından sonra, daha Hz. Muhammedin bedeni toprağa verilmeden, bir oldu bittiye getirilerek halifeliğini ilan eden Ebubekir'in ilk icraatlarından biri bu araziyi Ehlibeytin elinden almak olmuştur.

Hz. Fatma'ya ait bu araziye Ebubekir tarafından haksız bir şekilde el konulması Hz. Fatma'yı oldukça üzmüştür.

Burada söz konusu olan sadece Ehlibeytin mülküne el konulması değildir. Bununla beraber, asıl önemli olan Hz. Muhammedin vasiyetinin çiğnenmesi ve böylece daha sonraki karanlık dönemlerin başlangıç işareti olmasıdır. Fatma Ana'yı asıl üzen budur.

Ebubekir ve onunla beraber hareket edenlere karşı Fatma Ana ve Hz. Ali, Fedek olayında olduğu gibi her haksızlık ve yanlışlık karşısında doğruları dile getirmiş ve hakkaniyeti, Ehlibeytin asil nuruna yakışır şekilde savunmuşlardır. Ne yazık ki Hz. Muhammedin vefatıyla Ehlibeytin sahipsiz kaldığını düşünen eskinin iflah olmaz putperestleri, yeni dönemin görüntüde Müslümanı özde putperestleri her türlü gayri ahlaki yöntemle iktidar sahibi olup Ehlibeytin hakim kılmak istediği bütün değer ve doğruları tersyüz etmişlerdir.

Fedek olayı, Ehlibeytin yeryüzünde hakim kılmak istediği ve özünde insanın insanlık bilincine ulaşmasını hedefleyen ve böylece varoluşun anlam ve öneminin idrakini esas alan değerler bütününün özünden koparılmasının sembol olaylarından biridir.

Fedek olayıyla asıl verilmek istenen mesaj; “sizin/Ehlibeytin en haklı olduğu bir konuda bile, mülkünüze bile el koyabiliyoruz. Bunu yaptığımıza göre daha neler yapacağımızı hesaba katan, ona göre bizlere biat edin, yoksa hakkınızı, mülkünüzü elinizden aldığımız gibi canınızı da alırız” mesajıdır. Nitekim bunu yapanların ardılları daha sonraları Ehlibeyte karşı insanlık dışı yöntemlerde bulundular. Bunun zirve noktası da imam Hüseyin'in Kerbela çölünde şehit edilmesidir.

Fedek olayı, haksızlıkla, zorbalıkla, hile ve yalanla Ehlibeytin mülkünün gasp edilmesi olayıdır.

Fedek olayı, Ehlibeyte yapılacak olan zulmün işaret fişeğidir.

Fedek olayı, iktidar sahibi olabilmek ve iktidarını sağlama almak adına her türlü dini ve insani değerlerin çiğnenmesidir.

Fedek olayı denilince anlaşılması ve bilinmesi gerekenler özet olarak böyledir.

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!