atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilerde Dava Adamlığı

Alevilerde yeteri derecede dava bilinci var mi?

Kendi kişisel yaşamından ziyade Alevilerin derdiyle dertlenen, sevinci ve başarısı ile mutlu olan, Alevilerin çıkarlarını her şeyin üzerinde gören, kendi yaşantısını Aleviler ve Alevilik için gerektiğinde ortaya koyan kaç Alevi kadrosu, dava insanı (adamı) var?

Alevilerin yol önderleri, Ehlibeyt soyundan ve 12 imam yolundan giden evlad-ı resul olan dedeler/pirlerdir.

Bu gün bu yolu yaşantısı ve mücadelesi ile layıkıyla süren kaç tane pir var?

Sadece pir değil, yola ikrar vermiş ve ikrarın gereklerini hayatında yaşayan/yaşatan kaç tane talip var?

Belli bir bilgi ve birikime sahip ve aydın kategorisine giren kaç tane Alevi var ve bu aydınlardan kaç tanesi bilgilerini ve birikimlerini toplumun gelişmesi, birliği, ilerlemesi yönünde kullanıyor?

Alevi gençliği, Alevi kadınları, Alevi iş insanları ve daha başka meslek gruplarından Alevilerden kaç tanesi bu yolun, değerlerin ve inancın yaşaması için çabanın, çalışmanın, gayretin ve mücadelenin içerisinde?

Kaç tane Alevi için Alevi kimliği esas, asıl ve baskın kimliktir?

Kaç tanesi için ulus, etnik kimlik, bölge, sınıf ve başkaca kimliği esastır?

Alevilerin en az % 1'i için bile Alevi kimliği baskın ve asıl kimlik değilse, Aleviliğin geleceği olabilir mi?

Alevi kadroları olmadığı sürece, Alevi inanç önderleri gerekeni yapmadıkları müddetçe, Alevilik hassasiyetleri her meslek grubundan, her toplum katmanından birileri tarafından baskın hale gelmedikçe; Aleviler gittikçe daha marjinal hale gelmez, asimilasyona uğramaz, inanç değiştirmezler mi?

Bu gün sıradan 10 tane Alevi ile konuşun her birisinden ayrı ve farklı bir Alevilik tanımı, uygulaması duyacaksınız.

Bu inanç birliğinin adım adım ortadan kalkması, yok edilmesi değil midir?

Ortada bir inanç birliği yoksa, her yöne çekilmeye hazır bir toplumsal yapı varsa, egemenler kendi aralarında bunu parça parça yutmazlar mı?

En basitinden bu gün Hakk'a yürüyen bir Alevinin son görevi yerine getirilirken ortada çokça ve birbirinden farklı ve adeta zıt törenler yok mu?

Evet, durum böyledir, gerçeklik böyledir diye oturup daha da marjinal hale gelmeyi bekleyecek halimiz yok.

Bir birinden habersiz ama aynı duyarlılıklara sahip çokça insan var.

Alevilere ve Aleviliğe gerek içten ve gerekse dışarıdan gelen olumsuzluklar karşısında dişlerini kenetleyen, öfkesini gizlemeyen, bir şeyler yapma gayreti ve isteği olan sayısız Alevi var.

Bu duyarlılıklara sahip Alevilerin bir araya gelmeleri gerekiyor.

Ben açıkçası başka bir çözümün olacağına, yani mevcut kirlenmiş yapıların çözüm üreteceğine, ilerleme sağlayacağına veya tarih boyunca Alevilere kinli yapıların, Alevileri kullanmak isteyen yapıların Alevilere bir fayda sağlamayacağına inanıyorum.

Evet, mucize ve çözüm dışımızda değildir.

Aynı inançsal değerlere bağlı, aynı hassasiyetleri taşıyanların asgari düzeyde bir ortaklıkta bir araya gelmeleri gerekiyor.

Öyle kendi köşemizde adım adım yok olmayı izlemek onurumuza haksızlıktır.

Onurumuzu korumalıyız.

Belki ilk etapta çok şeyler yapmayabiliriz ama inanıyorum ki süreç içerisinde bir kimsenin yüreğine bir söz dahi düşürsek, bu bile başarıdır.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!