atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Aleviler İçin Din Ne Anlama Geliyor

Bizler için din; Hakk'ı bilme ve hakikatlere göre yaşamaktır.

Yaşama, kendimize, cümle varlığa sevgiyi esas almak, sevgiyle yaklaşmak, sevgiyi sunmaktır.

Barışıklıktır din bizler için.

Varoluşu anlamlandırma, varoluşa sevinmedir.

Daimi bir şükür, teşekkür halidir.

İyiliği yüceltme, iyiliği geliştirmek, kötü ve kötülükten uzak durmak ve lanetlemektir.

Paylaşmak, dayanışmak ve kardeşlikle, iyi duygu ve niyetle, ortakça yaşamaktır.

Hakkaniyettir din bizler için.

Razı olmak ve razı etmektir.

Din bizler için savaş aracı, sömürgecilik kalkanı, talanın gerekçesi değildir.

Din ayrımcılık ve ötekileştirme, baskı ve zulüm, haksızlık ve kötülük aracı değildir.

Aksine, din bütün bunların ortadan kaldırılmasının yöntemidir/davetidir.

Eğer birileri baskıyı ve kötülüğü, ayrımcılığı ve savaşı din adına ve din ile meşru hale getiriyorlarsa; bu din değildir.

Bu, o kimselerin ve zümrelerin kendi yamukluk ve çıkarlarına din kılıfı geçirmelerinden başka bir şey değildir.

Biz Alevilerin inandığı dinde insanlar ırkları, sınıfları, sosyal statüleri, mezhep ve dinlerinden dolayı aşağılanmaz, ötekileştirilmez.

Hiç kimseye dini ve inancı, rengi ve ırkı, bölgesi ve dili farklıdır diye haksızlık ve ayrımcılık yapılmaz.

Bizlerin din anlayışı bu söylem ve eylemleri en büyük “günah ve kötülük” olarak kabul eder.

Bizlerin din anlayışında insan esastır, kutsaldır, değerlidir.

Sadece insan değil, cümle varlık değerlidir ve cümle varlıkla barışıklık içinde yaşamak en doğru ve ideal olanıdır.

Bizler için din; sonsuz bir kainatta, küçücük mavi bir kürede sınırlı bir zamanda yaşıyor olmanın en üst boyutta farkındalığına ulaşmanın bütünselliğidir.

Bunun dışında, yani dünyevi hırsa, egoya, iktidara, çıkarlara hizmet eden, araç haline getirilen bir din, bizlerin dini değildir ve biz bu hale getirilmiş bir dinden ve onun taraftarlarından uzağız.

Din ve inançların içeriğini öğrenmek için bu temel kriter yeterlidir.

Yani bir dinin gerçekten din olup olmadığı kendisi dışındaki dinlere, ırklara, yaşam şekillerine, dillere, çevreye bakışı ile anlaşılabilinir.

Hangi ilahi kanun ırkı farklıdır diye diğerini aşağılar, yok sayar?

Hangi din anlayışı bölgesi ve rengi, dili ve yaşam tarzı farklıdır diye diğerini ezmeye çalışır?

Sonsuz kainatı var eden bile farklılıklarıyla insanları var etmişken, hangi din cümle varlığı aynı kalıba koymayı kendisine hak görebilir ki?

O halde; birilerinin kendi çıkarlarını din diye dayatmalarına boyun eğmeden, din adına verilen savaşları meşru görmeden, dini değerleri ve bilgileri kullanarak insanları sömürenleri teşhir ve mahkum ederek dinimizi yaşamaya devam edelim.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!