atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Aleviland

Varlığını devam ettirmek her toplumun en tabii hakkıdır.

Alevilikte diğer inançlar gibi devam yaşamalı, Alevilerde diğer inanç mensupları kadar özgür ve eşit yaşam hakkına sahip olmalılar.

Alevilerin bırakalım geleceklerinin garanti altında olmasını, daha yarine çıkma garantileri bile yok.

Bir çok yönüyle can ve mal güvenlikleri tehlike altındadır.

Bu olayın görünen çıplak yüzüdür.

Bunun dışında her yol ve yöntemle Alevilerin inançlarının asimle edilmesi, Alevi inancının toplumsal hayatın merkezinden çıkartılıp marjinal hale getirilmesi çabası ve çalışması tüm şiddetiyle devam ediyor.

Bunda epey başarıda elde edilmiş durumdadır.

Dolayısıyla Alevilerin derdiyle dertlenen, Alevilerin ve Aleviliğin geleceği noktasında kaygı duyanların her seçeneği değerlendirmesi gerekiyor.

Bu her seçenek değerlendirildirmesinde asla uçuk ve abartı fikir yoktur.

Her fikir, düşünce, tasarı ve plan değerlidir.

Bu düşüncelerden biriside, Aleviliğin tüm devlet mekanizmasında kabul gördüğü, Alevi değerlerinin ilk okuldan itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarında öğretildiği, Alevi inanç ilkelerinin bütün yasa ve kanunlarda dikkate alındığı, Aleviliğin geliştirilmesinin ve araştırılmasının, kültür boyutuyla ve diğer yönleriyle desteklenmesinin ve Aleviler anlamında daha başka eşitliklerin olduğu bir yerleşim alanı, toprak parçası...

Her şeyi başkalarının değil, Alevilerin belirlediği bir yerleşim alanı...

Yani yaklaşık 500 yıldır olmayan bir durumun yaşanıldığı bir devlet gerçekliği...

Hemen aklımıza klasik devlet anlayışı gelmesin, böylesi bir fikir değil bu.

Öyle bir gücümüz yok.

Fakat öyle devasa bir devlet inşa etmek, kazanmak gibi bir imkanımız yok diye, yaşam şartlarımız daha da zorlaştığında küçük küçük başlayarak neden dünyanın her hangi bir coğrafyasında toprak sahibi olmayalım ve neden orayı kendi devletimiz, ülkemiz haline getirmeyelim?

Hayali bile dünyalara bedel değil midir bunun?

Düşünün bir, her gün her yol ve yöntemle inancınız ve değerlerinizin yok sayıldığı bir devlet gerçekliğinde, inancınızın eşit olduğu, her yol ve yöntemle desteklendiği, değerlerinizin eğitim sisteminden maliyeye kadar hayatın bütün alanlarında yaşatıldığı bir devlete...

Hayalimizi, fikrimizi biraz daha somutlaştıralım.

Alevilerin ve orada yaşayan herkesin, rengine ve dinine aldırmaksızın eşit bir şekilde yaşadığı, Alevi inanç ilkelerinin devlet ve toplum yönetimi özeti olan Rıza Şehri'nin uygulanmaya çalışıldığı, öğretimin ve eğitimin bu anlayışla oluşturulduğu bir devlet anlayışı.

Böylesi bir devlet yapısı bütün dünya halkları içinde umut kaynağı olmaz mı, model olmaz mı?

Aleviler böylesi bir devleti, (farz edelim bu bir şehir devleti olsun, nüfusu bir kaç yüz bin olsun) yönetemezler mi?

Elbette yapabiliriz bunu.

Kendi içimizde bir milyon eksiğimiz ve çelişkimiz olmasına rağmen yinede bizler bunu hayli hayli yönetebilir ve var olanlardan çok daha verimli bir model ortaya koyabiliriz.

Gittikçe kötüye giden yaşam şartlarımız daha bir beterleşirse, uygulamamız gereken planlardan biriside bu olmalıdır.

Hatta bunun yapılabilmesi için öyle daha çok kıyım ve katliam yaşamamız gerekmiyor.

Şimdiden bunun düşünsel ve felsefi alt yapısını ortaya koyabilir, zamanla da hayata geçirililiği noktasında adımlar atabiliriz.

Dünyada bu gün var olan devletlerde böyle oluşmadı mı?

Hatta mevcut İsrail devletinin kuruluşu benzer şekilde oluşmadı mı?

Şartlar elbette her zaman için farklıdır ancak burada esas olan varlığını devam ettirme isteğidir.

İnsanlıkta bu istek olduğu içindir ki insanlık mağaralardan yıldızlar arası yolculuklara kadar gelişti ve gelişmeye de devam ediyor.

Biz Alevilerde var olmalıyız ve inancımızla, değerlerimizle, bizi biz eden her şeyimizle insanlık içinde var olmalıyız.

Var olma isteğimiz varsa, her fikir ve düşüncede tartışılmaya değerdir.

Aleviland'a hoş geldiniz.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!