atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevi Kurumsallaşmasında Zihniyet Değişimi

Alevilik gelecekte de var olsun isteniliyorsa, Aleviler özgür ve baskısız, hayatın her alanında diğer toplumlar gibi eşit bir konumda olsun isteniliyorsa; Alevi kurumsallaşmasında, yöneticiliğinde önemli bir zihniyet değişiminin yapılması gerekiyor.

Başkalarının bize dayattıkları ve bizi arka bahçe geline getirmek için sunduklarını ret etmeli, kendi özgün ve toplumsal çıkarımıza en uygun düşünce ve eylemi esas almalıyız.

Ne yazık ki kendimizden çok birilerinin bize dayatmış olduğu ideolojilerle, doktrinlerle hareket ediyoruz.

Kendi toplumsal davamızı esas almıyor, kendi toplumsal çıkarımızı öne çıkarmıyoruz.

Neden?

Kendi toplumsal gerçekliğimize sahip çıkmak, inancımızı en otantik ve doğru haliyle yaşanılmasını savunmak, bunu yaymak istemek neden bizler için geri planda ve hatta hiç yok?

Öyle bir duygu ve düşünce boyutundayız ki; adeta Aleviliği savunmak, Alevilerin çıkarını esas almak suç muş gibi bir anlayış ortaya çıkmıştır.

Kardeşlik, ezilmişlik ve başka başka kavramlarla neredeyse kendi inanç ve toplum gerçeğimizi sahiplenip savunmaktan geri durmuş bir haldeyiz.

Tüm insanlık için duyarlıyız, tüm ezilenlerden yanayız, eyvallah, ama bu demek değildir ki kendimizi esas almayacağız.

Hayır, başkalarından ziyade kendi inancımızı ve toplumumuzu esas alacağız, buna göre de çalışma yapıp kurumsallaşacağız.

Mevcut bir çok kurumsal yapımızda ne yazık ki değişim karşıtı, çeşitli çıkar çevrelerinin düşünsel ve örgütsel boyunduruğu altında olan anlayışlar hakim.

Onun içindir ki daima güç kaybeden, halen bin bir baskı altında olan, kendi inanç ve toplum gerçekliğinden gittikçe uzaklaşan bir toplumsal gerçekliğimiz var.

Bunun en başta gelen nedeni zihniyetin Alevice olmamasıdır.

Bunu söylemekten bile çekinir ve korkar olduk.

Oysa doğru tespitler geliştirdiğimizde ancak yol alabiliriz.

O halde doğru tespitler geliştirmek ve bizleri her çevreden ve her boyutuyla boyunduruk altına almış olanlardan ne pahasına olursa olsun kurtulmamız gerekiyor.

Ancak öyle kendi özgün ve özgür örgütlenmemizi gerçekleştirebilir ve ancak öyle geleceğimizi garanti altına alabiliriz.

Öncelikle esaslarımızı netleştirelim.

Esas almamız gereken: Alevilerdir ve geleneksel, yaşadığımız Aleviliğimizdir.

Hiç kimsenin bize don biçmesine izin vermeden, formatlamasına taviz vermeden, arka bahçe haline getirmek için öne sürdüğü ideolojilerine geçit vermeden Alevileri ve Aleviliği esas almalıyız.

Kendimize inanalım ve güvenelim.

Alevileri esas almak, Aleviliği savunmak başkalarına düşmanlık değildir.

Başkalarından önce kendi Alevi çıkarlarımızı esas almak neden tuhaf karşılanır ki?

Burada ters olan nedir?

Kendi toplumumuzun çıkarlarını esas almayacağız da ne yapacağız?

Bizler ancak kendimizi esas alır, korur ve geliştirirsek böylece tüm dünya insanlığına bir faydamız olur.

Oysa bizlerin şu an varoluş yok oluş mücadelesi varken, kendimizi değilde dışımızdakilerini savunmamız, kendi toplumumuza karşı sorumsuzluk ve ihanet değil midir?

Kendine hayrın yok, toplumun yok olmayla karşı karşıya, inancın dört bir taraftan kuşatma altında olacak ama sen halen bunu görmemekte ısrar edeceksin...

Zihniyetimizi değiştirirsek, bize yıllardır her çevreden dayatılanları çöpe atabilir ve öyle çok derin analizlere gerek duymadan, neyin Alevilerin yararına olup olmadığına bakıp tavrımızı Alevi olandan yana koyarsak, kısa sürede çok yol alırız.

Kim ne adına neyi dayatırsa dayatsın eğer Alevilerin çıkarına değilse, Alevi esaslı değilse, bizler için anlamsız ve değersizdir.

Bu bizlerin zihniyetinin Alevice olması için en temel kıstastır.

O halde kendimizden başlayalım: toplumsal olarak yürütmüş olduğumuz çaba ve çalışmaların hangisi Alevi esaslıdır?

Remzi Kaptan


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!