atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Döndüğümüz Çark-ı Pervazlar

Hakk aşkıyla hakikatin bilinciyle gözlerimizden dökülür yaşlar.

Dilimizde Hüseyini türküler, yüreklerimizde aşkı, akar gözlerimizden yaşlar.

Cahil anlamaz halimizden.

Bilmez ki yürek bağlamışız pirin yüreğine.

Bilmez ki bağlıyız Bezm-i Elest'te verdiğimiz ikrara.

Bilmez ki ötelerin ötesine niyaz ederiz.

Varlığımız zahiri olsa dahi batındadır özümüz.

Bu hal ile döneriz semahımızı.

Semaya açarız pervazlarımızı.

Sonsuz gökyüzü eşlik eder bize.

Kesilirken ayaklarımız yerden, kainatın bilinmedik yerlerindeyiz daha.

Nadan sanır bir biz dönüyoruz semahı, bilmez ki cümle varlık, kainat aşk ile semah dönüyor.

Döndüğümüz çark-ı pervazlar seyir için değildir, Hakk içindir.

Hakikatlere gidenlerin kanat çırpmasıdır.

Hakkın hakikatlerine varmak içindir bu kanatlar.

Varılınca o sonsuzluk deryasına, daha gerek yoktur kanada.

Yek can olunur, hemhal olunur.

Noksanlık giderilir, tamam olunur.

Behey ham ervah; boşuna mı sandın bu göz yaşlarını.

Bunlar aşkın, Hakkın ve hakikatin gözyaşlarıdırlar.

Bunlar öyle su damlası değildir, yürekten gelir ve yürek inci mercan yuvasıdır.

Lal u gevherden anlamıyorsan ve dahi bu halinle kınıyorsan Hakka niyazımızı, cemimizi, gülbank ve tefekkürümüzü; var git yolun açık olsun.

Cehennem kuyusunun başında bekliyor seni zebaniler.

Bizlerin diyarı ise Kevser havuzunun başı, erenlerin serçemesinin yanıdır.

Hakk eyvallah.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!