atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilik Umuttur

Aleviliğe inanmak, Alevilik yolunu sürmek, bu kadim erkanı yaşamak kişiye varoluşun sırlarını açıklıyor.

Şu sonsuz kainatta toz zerresi bir dünya gerçekliğinde yaşadığının bilincinde, ayırdın da olan birisi yani varoluşun sırrına vakıf birisinin umutsuzluk, çaresizlik, bıkkınlık, karamsarlık gibi bir sorunu olur mu?

Elbette ki olmaz.

Böylesi bir yolda yürüyenin yüzünde daimi gülümseme, heybesinde sonsuz umut, dağarcığında sayısız güzellikler vardır.

Bu erkanı yaşayan birisi o aşkın demini almıştır bir defa.

Aldığı bu dem ile can gözü aydınlanmış, karanlıktan dolayısıyla korku ve vesveseden kurtulmuştur.

Özünü asıl öze bağlama isteği ve amacı taşıyan birisinin, insanın hayatını mahveden, yaşanmadan yaşanmasına sebep olan dünyevi tüm keder ve sıkıntılar, sorun ve kaygıları gitmiştir.

Bu basit ve ucuzlukların yerine varoluşa anlam verme isteği, ilk ikrara, ta Bezm-i Elestte verilen ikrara bağlı kalma ve bu ikrara layık olma isteği, çabası, gayreti esas hale gelmiştir.

Böylesi soylu bir amacı olan birisinin hayatında ki olumsuzluklar, kötülükler adım adım uzaklaşmış yerine güzellikler, çözüm ve huzur gelmiştir.

Çünkü o kişi daha her hangi bir kişi değildir.

Yolu süren, sürme gayretinde olan bir er kişidir.

Er kişinin, Hakkın rızasını gözeten, cümle varlığa bu rızalıkla yaklaşan, yani sevgiyi ve cümle kainatı bir bütünün parçası olarak görme ve bu bakış açısından dolayı seven birisinin elbette ki şu sonsuz kainatta yeri toz zerresi boyutunu aşmıştır.

O er kişi adım adım eşref-i mahlukatlığın, surette değil, manada insan olmanın vasfına erişiyordur.

Bu vasfa sahip birisinin güncel korkuları, kaygıları daha olmaz.

Zorluk ve sıkıntıları da olmaz.

Bilir ki bu er kişi ona şah damarından yakın olan elbette onu daha darda ve zorda bırakmaz.

Bu inanç ve düşüncenin beslediği davranışları sergileyen, sergilenen bu güzel davranışlarla yaşamını düzenleyen birisinin umutsuz olması adeta eşyanın tabiatına aykırı bir durum gibi olur.

Bu er kişinin her hali, tavrı, söylemi, davranışı umuttur.

Alevilik inancı umuttur derken buna vurgu yapıyoruz.

Evet, Aleviliğe inanmak ve inanışın gereği olarak bu erkanı yaşayıp hakikatin yolunda gitmek insanı anlamlı, huzurlu, mutlu ve umut dolu bir yaşamın sahibi yapıyor.

İnanmayan, şek ve şüphe duyanlar buyursun yaşasınlar.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!