atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Aleviler Kendi Doğrularına Güvenmelidirler

Biz Aleviler din adına insan öldürmedik.

Fetih adına talan ve sömürgecilikte bulunmadık.

İnancı ve dili farklı diye bizden farklı olana ayrımcılık ve kötülük yapmadık.

Daima barışı, dayanışma ve kardeşliği esas aldık.

Hakka sevgiyi esas aldık ve cümle varlığı Hakkın var etmesinden dolayı sevmeyi ilke edindik.

Düşmanlığı ve kötülüğü yer yüzünde yok edip kardeşlik ve hakkaniyetin esas olması için çabaladık.

Cümle insanlığın rızalıkla her işin görüldüğü “Rıza Şehri”ne davet ettik.

Kısacası sadece Hakkın divanında değil, tarih ve insanlığın huzurunda da alnımız açık başımız diktir.

O halde bizler, bizi biz eden bütün bu değerlerimizi, inançsal doğrularımızı ve kültürel birikimimizi, ilkelerimizi daha bir gür sesle savunmalı, daha bir açık yüreklilikle dile getirmeliyiz.

Biliyorum ki hayatın bir çok alanında geri bir konumdayız.

Bir çok noktada egemen olanın baskısı altında yaşıyor, onların dayatmış oldukları kirlilikten dolayı önümüze göremiyoruz.

Bütün olumsuzluklara karşın bizler yinede zerre kadar şüpheye düşmeden, en küçük bir tereddüt dahi göstermeden inancımız olan Aleviliğin Hakk inancı olduğu gerçeğini her yerde, her şart altında söylemeliyiz.

Gırtlaklarına kadar kana, kine, nefrete ve ölüme bulaşmış olan, yağmacılık ve talan ile ayakta kalan, düşmanlıktan ve ötekileştirmekten beslenen yolunu şaşırmış güruha inat; aşk ve tutkulu ile bu yolda ser vermeyi de göze alarak doğrularımızı dile getirmeliyiz.

Bu şeytanın temsilcileri, Yezidin yandaşları, Mervan'ın soydaşlarına inat, Ali evladı ve bendesi olmanın öz güveni ile doğrularımızı çatır çatır söylemeliyiz.

Biliyorum ki bu sapkın güruh çoğunluk ve iktidar olmanın şımarıklığı ile kendilerini tek doğru biliyor ve kendisi dışında herkesi de  başta Aleviler ve Alevilik olmak üzere batıl ve yanlış buluyor.

Onlarla bir tartışmaya girdiğimizde ne kadar geçersiz bilgi varsa bize ilahi doğruymuş gibi kabul ettirilmeye çalışılıyor.

Tüm bu pervasızlığa karşın bizler yinede en az kötüler kadar cesur olmalı ve onların bin bir hile ve yalanlarına Hüsniye misali, Pir Sultan ve Hüseyin misali karşı koymalıyız.

Şunu unutmayalım ki; bu kendisi dışında herkesi kafir ve din dışı gören, kendisini ise yegane doğru gören zavallılar hangi dilden anlıyorlarsa o dilden onlarla konuşmalıyız.

Bizlerin utanacak, gizleyecek ve kaybedecek hiç bir şeyi yok.

Yukarıda da izah edilmeye çalışıldığı gibi insanlığın huzurunda alnımız aktır, başımız diktir.

Utanılması gerektiği halde halen utanmayan, kutsallık adına her türlü çirkefliği marifetmiş gibi sergileyenlerdir utanacak olan.

Asla şüpheye düşmeyelim ki; gün gelecek ve devran dönecektir.

Bu günün egemeni yapmış olduğu bunca haksızlığın ve kötülüğün hesabını elbette verecektir.

Bizler ise hem ruz-u mahşer günü Hakkın divanında ve hemde mazlum insanlığın vicdanında apak olarak kalacağız.

O halde Ehlibeyte bağlılığın vermiş olduğu güven ve itikatla, her yol ve yöntemle şeytanı sistemin Yezidi temsilcilerine hayatın her alanında Hakkın ve hakikatin mesajını iletmeye devam edelim.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!