atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilik Yoluna Hizmet Etmek İnsanı Kurtuluşa Götürür

Asırlardır binlerce erenin hizmet ettiği, hizmet ederek kemaleti bulduğu Alevilik yoluna bizlerde karınca kararınca hizmet etmeye çalışıyoruz.

Bu yola hizmet etmek her zaman ve her çağda bedel gerektirmiştir, şimdide hizmet edenler ağır bedeller ödüyorlar.

En başta ağır bir düşünsel baskı altındalar.

Egemen olanlar her yol ve yöntemle kendi nahak inançlarını çıplak bir yezitlikle Hakk inancı diye dayatıyor ve kendileri dışında olan herkesi hakir görüp her tür baskıyı meşru olarak uyguluyorlar.

Bu da Hakk inancı olan Aleviliğe inananları oldukça yıpratıyor.

Asırların getirmiş olduğu baskılar sonucu kendisini yeteri derecede ifade edememe, inanca ve haklılığa dair doğrularını tam manasıyla yetkin bir şekilde ifade edememe, buna fırsat verilmemesi, egemen olmanın avantajıyla kendi yamukluklarını yegane doğru görme ve daha başka nedenlerden dolayı müthiş bir gerilim ve yıpranma...

Yine asimilasyon ve daha başka nedenlerden dolayı sözde Alevi olanların duyarsızlıkları, ilgisizlikleri, kendi gerçekliğine yabancılıkları ve dolayısıyla bu yola hizmet edenlere karşı olumsuz tavırları..

Her an her boyutuyla bedel ödeme kısacası.

Bütün bunlar yola hizmet edenleri her yönüyle yoruyor, yıpratıyor ve bedel ödettiriyor.

Bu yola hizmet edenlerin gerçeğidir.

Fakat yola hizmet edenlerin bir gerçeği daha var.

Tüm bu bedellere karşın Alevilik yoluna hizmet etmek insanı ruhsal ve düşünsel olarak her tür kirden arındırıyor, koruyor ve iyiye, güzel doğru yolculuk yapmasına vesile oluyor.

Bırakalım inançsal manada doğru olanı yapmayı, varoluşun özüne uygun inanca tabi olmayı, hakikat arayıcısı olmayı; zahiri anlamda bile, sıradan ve günlük bir çok olumsuzluktan, hatadan, yanlıştan insanı koruyor Aleviliğe inanıp hizmet etmek.

Yozluktan, yobazlıktan, yolsuzluktan ve yoksulluktan koruyor.

Günümüzün en önemli sorunu yobazlık, yozluk, yolsuzluk ve yoksulluk değil mi?

İşte Alevilik tüm kötü dertlerin adeta dermanıdır.

Yobazlıktan koruyor, çünkü din adına dayatılan her tür akıl dışılığa, hurafeye, biçimselliğe rettir Alevilik.

Hakka inanmayı, samimiyet ve biçimden arındırarak yaşamanın yoludur Alevilik.

Yozluktan koruyor, çünkü değerleri ve doğruları inkar etmenin, düşünsel ve ruhsal kirliliğe götürdüğünü, yozluğun insanı çürüttüğünü, gelişmenin yozluk olmadığının bilincidir Alevilik.

Yolsuzluktan koruyor, çünkü yolsuz olmak ve yolsuz kalmak ve yine yolsuzluğu yapmak her anlamıyla insanın değersizleşmesi, yaşamının öz manayı yitirmesi demektir.

Oysa Alevi olmak ile yol sahibi oluyoruz.

Demiş ya erenlerimiz; “sorma be birader mezhebimizi, biz mezhep bilmeyiz, yolumuz vardır.”

Evet, Aleviliğe inanmak bir yola girmektir ve bu yol insanı selamete, kurtuluşa götürüyor.

Yoksulluktan koruyor, çünkü helal yoldan bir kazançla rızkını kazanmayı, kimsenin hakkını yememeyi ve en önemlisi paylaşım ve dayanışmayı esas alıyor Alevilik.

Böylesi bir samimiyet ve ikrarla inanca bağlı olanlar yoksul kalırlar mı?

Her şart altında rızklarını kazanır ve huzur içinde aileleri ile akşam sofrasında buluşup kazandıklarını paylaşırlar.

Diğer yandan dayanışma ve paylaşım esas olduğundan Aleviliğin hakim olduğu bir dünyada yoksulluk olmaz.

Evet, Aleviliğe inanmak ve Alevilik yoluna hizmet etmek, Aleviliğin yer kürede daha da yaygınlaşmasını istemek ve doğrultuda bir yaşamın sahibi olmak bedel gerektiren bir yaşamdır.

Fakat son tahlilde tüm bedellere karşın yine de bu yola hizmet etmek bir insanın başına gelebilecek en güzel, onurlu ve değerli olaydır.

Bu yola hizmet etmek her boyutuyla ve tüm bedellere rağmen varoluşa verilecek en görkemli cevaptır.

O halde hiç bir engel, yorgunluk, bedel ve zahmet bu yola hizmet etmekten bizleri alıkoymasın.

Hakk bizleri bu yola hizmet edenlerden, hizmet ederek kemaleti yakalayanlardan, hakikate ulaşanlardan eylesin.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!