atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevi Erenlerinin Keramet ve Hikmetleri

Keramet ve hikmet denilince insanların aklına bir takım olağanüstü güçleri olan, doğal akışın dışında, doğal akışı yönlendiren, etkileyen kişilerin yaptıkları ve ettikleri geliyor.

Bizlerin inancı olan Alevilikte ve Aleviliğe inanmış, Aleviliği yaşamış ve bu yaşayışlarıyla topluma öncülük yapmış erenlerimizin zahiri boyutuyla öyle bir çabaları yoktur.

Elbette batini boyutuyla inananlar için, hissiyat ve inançta derinleşme noktasında yaşanılanlar ayrıdır.

Konumuz inançta ibadet, dua ve tefekkür boyutuyla kişinin batın aleminde yaşadıkları, his ettikleri değildir.

Konumuz zahiri olarak bireylere yansıtılan keramet ve hikmetin aslında metafizik bir takım olaylar olmadığıdır.

Evet, erenlerimizin kerametlerini ve hikmetlerini ruhsal boyutuyla ele almak gerekiyor.

Öncelikle erenlerden kastımızı, erenlerin kim olduğunu not edelim.

Eren demek, inancı özümsemiş ve yaşamıyla davranışa yansıtmış kimsedir.

Aleviliği her sözü ve davranışı ile yaşamış, olgunlamış, insan-ı kamil olmuş kimsedir eren.

Her sözünde, eyleminde ve davranışında insana, doğaya ve cümle varlığa güzellikler sunan, Hakkı bilen ve hakikatlerin ışığında yolu süren kişidir eren.

Böylesi erenlerimizin hikmet ve kerametleri çoktur.

Fakat bazı kimselerin yanılgılı düşüncelerinin aksine erenlerimizin kerameti insanın özüne, ruhuna hitap etmeleri ve insanın manevi dünyalarını aydınlatmaları, yol göstermeleridir.

Erenlerimiz insanların sorularına cevap vermiş ve sorunlarına çözüm getirmişlerdir.

Öyle uçarak veya başka doğaüstü hallerden ziyade yaşamın daha nasıl anlamlı olacağını, insanın nasıl barışık ve mutlu bir şekilde yaşayacağını insanlara öğretmişlerdir.

Kerameti ve hikmeti burada aramak gerek; bilgiye ve ilime aç ruhların doyurulmasında aramak gerek.

Elbette zahiri boyutuyla ilim öğrenmek, mesleğinde gelişmek ve insanlığa yararlı çalışmaların sahibi olma noktasında da erenlerimiz tarih boyunca yol gösterici ve önder olmuşlardır.

Fakat erenlerimizin asıl mucizesi, keramet ve hikmetleri insanların yaşam, dünya ve evren ile ilgili sorunlarına çözüm getirmiş olmaları ve sorularına cevap vermiş olmalarıdır.

İnsanın ruhsal boşluklarını gidermek, yaşamda karşısına çıkan anlam arayışlarına yön vermek, varoluşa cevaplar geliştirmek kesinlikle keramet ve hikmettir.

Hatta bana göre asıl keramet doğaüstü şeyler yapmak değildir.

Asıl keramet ve hikmet; çorak toprakların suya hasreti misali bilgiye, ilime, sevgiye aç ruhların Hakk kelamı ve hakikat aydınlığı ile doyurulmasıdır.

Hakkı arayanlara yol göstermek ve hakikatler buluşturmaktır asıl keramet.

Diğer hikmet ve kerametler bunun yanında bence tali kalırlar.

Evet, esas olan neden dünyaya geldiğini sorgulayan, yaşamın anlam ve gizemini bilmek isteyenlere doğru yolu göstermektir asıl keramet.

Yolunu şaşırmış, gerçeklerin izini kaybetmiş ve kendisini arayan, ararken de bin bir hastalığa bulaşmış olan insanı iyileştirmek ve doğru yolu göstermektir keramet.

Erenlerimizin kerameti ve hikmeti budur.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!