atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hakikat Yolunda Dervişlik

Bizler, Hakk inancı ve hakikat yolu olan Aleviliğe bağlı yol erleriyiz.

Bu yolda modern zamanların derviş adaylarıyız.

Nedir dervişlik?

Dervişlik makamından geçmiş bir çok yüce şahsiyetin buyurduğu gibi, dervişlik, bir takım biçimsel olgulardan ibaret değildir.

Dervişlik, Hakka ve hakikatlere bağlılığı esas almak, türap olmak, sevgiyi ve alçak gönüllülüğü davranış ile ortaya koymaktır.

Nice tumturaklı sözden ziyade davranış ile düşüncelerini, duygularını, inancını ortaya koymaktır dervişlik.

Savaş, kin, iktidar ve düşmanlık yerine ısrarla kendi benliğini esas alarak, isyan ve şikayet etmeyerek sevgiyi, kardeşliği, barışıklığı ve dayanışmayı yaşamıyla, her hal ve hareketiyle ortaya koymaktır.

Elbette ki zordur derviş olmak.

Geçmiş zamanlarda zordu, çağımızda daha bir zordur.

Fakat zor olduğu kadar da onurlu bir yoldur dervişlik yolu.

Hakikatin yolu olduğu için insanlığın geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe ihtiyaç duyduğu, özlem beslediği davranışın ve üslubun temsilcileridirler dervişler.

Dervişlik miskinlik değildir.

Aksine, dervişlik üretimdir, tüketimin aza indirilmesi üretimin en zirveye taşınmasıdır.

Daimi olarak Hakkın zikrinin eylem ve davranış ile yansıtılması, cümle varlıkla birlikte, birlik halinde yaşanılması ve hissedilmesidir.

Bizler işte modern zamanların derviş adaylarıyız.

Farkındayız elbette, bin tane eksiğimiz, yetmezliğimiz, çelişkimiz ve hatamız var.

Tüm bunlara rağmen samimiyetimiz, ikrarımız, Hakka bağlılığımız ve hakikatlere inancımızda vardır.

Onun içindir eksiklerimizi gidermeye, yanlışlarımızı düzeltmeye, çelişkilerimizi en aza indirgemeye ve bunları anlamlandırmaya çabalıyoruz.

Bu samimiyet ve ihlasla hakikat yolunda dervişlik makamının adayları olarak zorluklara göğüs germeyi, maddiyata esir olmamayı, egoyu denetim altına almayı bir inanç ilkesi gibi benimsemeye gayret ediyoruz.

Dervişlik, Hakk inancı ve hakikatin yolu olan Aleviliği benimsemek ve en üst boyutuyla yaşamaktır.

Bu yolda menzil almaktır.

Bu yolun yolcularının sağ salim hedeflerine ulaşmasının gözcülüğüdür.

Dervişlik, kimseden bir şey beklemeden hakikati tüm gerçekliğiyle en son ve ulaşılmaz hücresinde dahi yaşamak istemenin adıdır.

Herkesler kaçsa, korksa ve geri dursa bile cesaret ve inançla üstüne gitmenin kararlılığıdır.

Dervişlik, Hakka tüm benliğiyle teslimiyettir ve diğer yandan kendi iradesi dahilinde olanı en son noktaya kadar dahi zorlamaktır.

Bizler, modern zamanların derviş adayları, bizler zorluklarımızın bilincinde olmalıyız.

Hırka ve makam ile değil, dervişliğin gönülde olduğunu bilmeliyiz.

Maddiyatın ve çıkarın hakim olduğu, bencillik ve menfaatin asıl olduğu bu zamanlarda hakikatlere bağlı kalıp, hiç bir çoğunluğa ve popülerliğe aldırmadan doğru bulduğumuz yolda yürümeye devam etmeliyiz.

Heybemizde aşk, umut, sevgi ve barışıklık ile ve dilimizde Hakkı zikir eden deyişlerle.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!