atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Ehlibeyt

Ehlibeyt =heeft de betekenis: 'Mensen van het Huis'.

Ehlibeyt bestaat uit de volgende personen en zijn een geheel:

De Profeet Mohammed, hoogheid Fatima, hoogheid Ali, hoogheid Hasan, hoogheid Hüseyin.

Ehlibeyt is zuiver en is het licht.

Ehlibeyt begint met de kennismaking tussen de mensheid, profeet Adam en de leer van de menselijke rechtvaardigheid (Hak =God die mensen met boeken en profeten de manier om dit leven leert, de weg is die in het aardse leven bewandeld dient te worden, de levenswijze, de juiste- en rechtvaardige weg), waar de waarheid in alle harten plaatsneemt  is het ultieme punt.

Ehlibeyt is net als de boot van Noah. Ieder die in de boot stapt zal bevrijd zijn en zal vrede bereiken.

Ehlibeyt is het recht en rechtvaardigheid, het bewust zijn en het zichzelf kennen van de mens. De ontmoeting van de mens met zijn ware zijn.

Ehlibeyt  is het bestaan van billijkheid en rechtvaardigheid  op het aardse bestaan, waar broederschap en vrede in absolute zin wordt vastgesteld.

Het geloof in de waarheid van Ehlibeyt is het geloof in het begin.

Ehlibeyt is de heilige afkomst die getest en gezuiverd is, van alle onzuiverheden ontdaan, het oneindige voorbeeld van de mensheid.

We willen geen vergelijkingen trekken met andere geloven en willen deze ook niet bektriseren.

Echter, we willen dat een aantal punten met betrekking tot het bovengenoemde verduidelijkt en geopenbaard worden.

De samenleving waaruit Ehlibeyt is onstaan, is noch in het verleden, noch heden en zal noch in de toekomst de Ehlibeyt begrijpen, Ehlibeyt werd niet geliefd.

Als Ehlibeyt begrepen zou zijn, zou er zoveel pijn en leed in de samenleving niet nog steeds voortbestaan.

Degene die de taal van Ehlibeyt spreekt en, in het het aardse begrip (=zahir), degene die familie is van een vervuilde samenleving, de ranzigheid en slechtheid daarvan, straalt geen schaduw op de realiteit van Ehlibeyt.

 Integendeel, de vervuiling en ranzigheid van de samenleving versterkt de  zuiverheid, de echte waarde en begrip van Ehlibeyt.

Ehlibeht, de vader van Ehlibeyt profeet Mohammed, de sleutel van de wetenschap oftewel profeet Ali, Hasan en Huseyin de heren van de hemel, moeder Fatma de moeder van de moeders, is het beoordelen in het aardse, ver van de waarheden van de leden van deze stam, niet de juiste benadering.

De billijkheid en waarheid die ten grondslag ligt aan Ehlibeyt, dient met alle openheid gekend te worden; de mens staat centraal, liefde en tollerantie krijgen een gezicht, het geloof, is het ontstaan van de wereld.

Buiten het voornoemde zijn alle benaderingen onjuist en onwaar.

Degene die de mensheid niet erkent, degene die niet liefdevol en intolerant is, degene die de vrouw als tweede-rangs burger ziet, geen  respectabele visie heeft op de etnische etniteiten en verschillen kan toch geen begrip hebben voor Hak (zie bovengenoemd).

Heeft Hak zelf niet alle verschillen gecreeerd? Is de gedachte dat datgene wat de Hak heeft geschapen anders is dan anders niet in strijd met de Hak gedachte?

Als het in strijd is met de Hak gedachte, is het nemen van datgene wat deze enkele personen voor het geloof doen representatief voor het hele geloof en is het dan juist om dan het geloof als geheel als onnodig te kwalificeren?

De boodschap die Ehlibeyt al sedert eeuwen geleden heeft gegeven aan de mensheid is niet begrepen. Inclusief Ehlibeyt zelf, de aanhangers van Ehlibeyt en degene die de heilige boodschap van Ehlibeyt juist lezen hebben alle soorten wreedheden en onrechtvaardigheden meegemaakt.

De volgers van Ehlibeyt blijven voortbestaan.

Echter ondanks de beelden en de wreedheden die religious zijn tentoongesteld, die mensen van hun geloof en van de Hak geloof hebben gedistantieerd, zijn degene die trouw zijn aan het Ehlibeyt geloof, ondanks alle wreedheden toch de Hak filosofie onderkend en zijn in het licht van de waarheden blijven leven.

Dat ze nummeriek gezien klein zijn verklaart verder niks.

In het licht van de waarheden en de Hak zijn de volgens altijd in de minderheid geweest.

Doch laten we niet vergeten dat ook de zon mono is, maar met al haar  bestaan en warmte leven geeft.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!