atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilerde Tarih ve Toplum Bilinci

Bir toplumun geleceğinin olması için, yaşamının rahat ve güvende olması için asgari düzeyde ortak bir tarih ve toplum bilincinin gelişmiş olması gerekiyor.

Aksi durumda, yani tarih ve toplum bilincinden yoksunluk, o toplumun çözülmesi, asimilasyonu ve nihayetinde insanlık sahnesinden çekilmesi demektir.

Alevilik insanlık yaşadıkça var olsun istiyorsak, Aleviler güven ve huzur içinde yaşasın, gelecekleri aydınlık ve özgürlük dolu olsun istiyorsak; o halde tarih ve toplum bilincine sahip olmalıyız.

Nedir tarih ve toplum bilincine sahip olmak?

Tarih: Tarih kelimesi Arapça bir kavramdır ve “bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz” anlamına gelmektedir.

Biraz daha detaylı tanımı ise sözlüklerde şu şekilde yapılmaktadır: “toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim.”

Toplum: Toplum ile ilgili bir çok tanımlama var, en genel tanımlama şu şekilde yapılabilinir: “aynı toprak parçası üzerinde birlikte yaşayan, ortak değerleri, doğruları, inançları ve kültürü olan insanlar toplamı.”

İnsanlar tek başına yaşayamazlar bu nedenler aynı doğrularda buluşanlar bir araya gelir ve bu bir araya gelinme toplumsallaşma olur.

Bilinç: bilinç en özlü anlamı ile “farkında olmak” demektir.

Biraz daha detaylandırdığımızda şunları diyebiliriz: “kişinin kendisine, yaşantılarına, çevresine, öteki kişilere, bir bütün olarak içinde yaşadığı dünyaya ilişkin farkındalığıdır.”

Tarih ve toplum bilincine sahip olmak; geçmişini bilmek, bu günü anlamak ve geleceği en iyi şekilde yönlendirmektir.

Bir bütün halinde tarihi bilmek, anlamak, olayların gelişim seyrini kavramak ve sonuçları üzerinden daha iyisini oluşturmaktır tarih bilinci.

Bir takım kronolojik bilgilerin ezberlenmesinden çok, toplumsal gelişmeyi ileri veya geriye götüren ana olayların bilinmesi, kavranması ve bilince çıkartılıp sonuçlarının analiz edilmesidir.

Bir topluma ait olmanın, o toplumsal yaşayışın, değerlerin, doğruların devam yaşamasını istemenin ve bu değerlerin baskıdan arınması, özgür bir şekilde hayat bulması; toplumsal bilinç gerektiriyor.

Biraz daha basitleştirerek anlatırsak; Alevilik insanlık var oldukça devam yaşasın mı?

Aleviler hayatın her alanında en iyi bir şekilde, can ve mal güvenliği kaygısı taşımadan yaşasın istiyor muyuz?

Aleviler sırf inançlarından dolayı ötekileştirip ezilmesin, baskı görmesin istiyor muyuz?

Cevaplarımız “evet”se bu tarih ve toplum bilinci gerektirir.

Tarih ve toplum bilinci ise bilgi, ilim ve ardından örgütlenme ve azimle mücadele demektir.

Neyin mücadelesi?

Toplumlas varlığımızın devamı için, inancımızın en özgür şekilde yaşanması ve yaşatılmasının mücadelesi.

Alevi inancına inanıp Aleviliğin Hakk inancı ve hakikat yolu olduğuna ikrar vermiş olan her insanda asgari düzeyde tarih ve toplum bilincinin olması gerekiyor.

Tarih ve toplum bilincine sahip ikrar sahipleriyle bizler yol alır, inancımızı yaşar ve toplumsal varlığımızı devam ettirebiliriz.

Demek ki bu yola inananlar, inançlarını öğrendikleri kadar toplumsal tarihlerini de öğrenecek ve öğrendikleriyle toplumsal varlığın daha iyi bir aşamada olması için karınca kararınca çaba gösterecekler.

Bütün bunlardan anlaşıldığı gibi; tarih ve toplum bilincimiz yoksa veya eksikse, bu durumda sağlam bir toplumsal gelecekten bahsedemeyeceğiz gibi, hayatın her alanında geride kalmaya da mahkumuzdur.

O halde gereken neyse yapalım ve Hakk inancı ve hakikat yolu olan Alevilik devam yaşasın, Aleviler hayatın her noktasında diğer toplumlar gibi iyi bir konumda olsunlar.

 Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!