atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Ali Yolu İnsanlığın Yoludur

Şu an için Ali yolunu savunan, sahiplenenler sayı olarak azınlıktalar, fakat inancım odur ki insanlığın yolu eninde sonunda Ali'nin yoluyla birleşecek ve insanlık Ali'nin yolunda gitmeye başlayacaktır.

Çünkü Ali'nin yolu insanlığın yoludur.

Neden Ali'nin yolu insanlığın yoludur, nedir bu yolun özelliği?

Ali'nin yolunda kin yok, düşmanlık, ayrımcılık, ırkçılık ve cinsiyetçilik yok.

Cümle varlığı, var edenin sevgisinden dolayı sevme ve saygı vardır.

Ali'nin yolunda zalimlik, iktidar hırsı, madde perestlik yok.

Şaşmaz adalet, hakkaniyet ve paylaşım var.

Ali'nin yolunda din adına savaş, mezhepçilik adına yobazlık yok.

Her insana, her varlığa rengi ve deseniyle saygı ve hürmet vardır.

Örnekleri böylece çoğaltmak mümkün, fakat gözleri açık ve kalpleri mühürlü olmayanlar, ön yargılarını yıkmış olanlar gerçeği olduğu gibi göreceklerdir.

Şöyle biraz daha somutlaştırabiliriz yolumuz olan Ali'nin yolunun insanlık yolu olduğu ve insanlığın bu yolu bilip bu yolda buluşması gerektiği iddiamızı.

Ali'nin yolunu süren Aleviler bu güne kadar inancı farklı diye bir insan öldürdüler mi?

Irkı, rengi kendilerinden farklı diye bir insana zulüm yaptı mı Aleviler?

Dini ve inancı Alevilikten farklı diye başka insanları sırf bu özelliklerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutup ötekileştirdi mi?

Mezhebi ve meşrebi, dini ve itikadı Alevilikten farklı diye Aleviler başkalarını, örneğin Sünnileri, Hristiyan'ları, Budist'leri kafir, zındık, cehennemlik olarak görüyorlar mı?

Hayır, hayır, hayır, bin defa hayırdır bu ve benzer soruların cevapları.

Ali yolunu savunan, takip eden, benimseyen Aleviler insanlığa ancak ve ancak sevgiyi, hoşgörüyü, kardeşliği ve paylaşımı sunmuşlardır.

Birilerinin din taassubu nedeniyle bunu görmemesi, kabullenmemesi, bin bir neden ve gerekçe ile Aleviliği ve Aleviler küçümsemesi bu gerçeği değiştirmiyor.

Ali'nin yolu doğru yoldur, Hakk yoludur, kardeşlik ve sevginin yoludur.

İlmin, gelişmenin, eşitçe paylaşım ve hakkaniyetin yoludur.

Yer yüzünün cennet olmasının, kimsenin aç ve açıkta kalmaması, ulus ve renginden dolayı dışlanmamasının yoludur.

Tüm insanlara ve tüm varlığa sevgiyle, saygıyla yaklaşmanın, değer vermenin yoludur Ali'nin yolu.

İnsanlığın hasret kaldığı da bu değerler, bu anlayış, bu bakış açısı değil midir?

İnsanlık yeteri kadar savaşlardan, açlık ve zulümden, talan ve ötekileştirmeden çekmedi mi?

Yine insanlık varoluşa dair çaresizliklerle boğuşmuyor mu?

O halde Ali'nin yolu yukarıda da izah edilmeye çalışıldığı gibi bu dertlerin tümüne derman, sorunlara çözüm ve sorulara cevaptır.

Ali'nin yolunu layıkıyla savunup sahiplenenler azınlıkta olduğu için ve yine insanlığı kendi dar dinsel ve kavimsel çıkarlarından dolayı yıkıma uğratanlar egemen olup baskın oldukları için Ali yolunun güzelliklerini ve özelliklerini tüm boyutlarıyla aktarma imkanına sahip değil yolu sürenler.

Bundan dolayı kimse yanılgıya kapılmasın ve Ali yolunun doğruluğundan şüpheye düşmesin.

Sayısal çoğunluk esas ve belirleyici değildir, nitelik ve insanlığa sunulanlar belirleyicidir.

O halde daha bir iddialı olmalı ve gür bir ses ile tüm dünya insanlığını, insanlığın kurtuluşu ve insanı anlamlı yaşama götüren Ali'nin yoluna davet etmeliyiz.

Bunu yapamıyorsak bile insanlığa bu yolun yüceliğini ve insanlığa sunduklarını daha çok anlatmalıyız.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!