atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevi Dernekleri ve Cemevleri Ne İşe Yarıyor

Aleviler ve Alevilik, yobaz zihniyetinin düşmanlığı kadar bu anlayışın şekillendirmiş olduğu sözde Alevi özde ise yezit olanlardan çok çekiyor.

Erenlerimiz bunlara “yol yezidi” diyorlar.

Yani Alevilik ve Aleviler iki yönlü bir yezitlik kuşatması altında bulunuyor.

Her ikisi de Alevi inanç değerlerini aşağılıyor, cemevlerini ve Alevi kurumlarının toplumsal hayatta ki etkinliklerini küçümsüyor, kendince basitleştirmeye çalışıyor.

Her ikisi de aynı üslupla “Alevi dernekleri ve cemevleri ne işe yarıyor” sorusunu soruyor.

Birisi bizleri yezidin dergahına çağırıyor, birisi de bizleri tarih, gelenek, kültür ve en önemlisi de inanç ile bağlarımızı koparmaya çağırıyor.

Alevilik vardır ve Alevilik bize göre Hakk inancı ve hakikatin yoludur.

Bu yolda yürümek, bu inanca tabi olup hayatımızı karınca kararınca bu inancın ilkeleri gereğince anlamlandırmaya çalışmak bizler için onurların en büyüğü, yaşamın gayesidir.

İşte derneklerimiz ve cemevlerimiz -tüm eksiklik ve yetersizliklerine karşın- bizleri sizin gibi yezit anlayışının farklı farklı versiyonlarından koruyor.

Derneklerimiz ve cemevlerimiz hiç ama hiç bir şey yapamıyorsa bile, bir milyon eksiği ve kusuru varsa dahi bizlerin Hakka yürüme erkanını yapıyor ya, bu bile başlı başına hayati bir konu değil midir?

Yıllar yılı yezit anlayışının hocaları, imamları sayısız kez cenazelerimize yönelik olarak “bunların dirisi buraya gelmiyor, ölüsünü niye getiriyorsunuz diye” hakaret etmediler mi?

Hakka yürümüş olan yakınlarına karşı son görevlerini yerine getiren canlarımızı bir kez daha üzmediler mi?

Cemevleri ve Alevi kurumları Alevi toplumunun inançsal ve diğer inanç ile bağlantılı sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bunu bile bile daha nasıl cemevleri ve Alevi dernekleri ne işe yarıyor diye aşağılayıcı ve küçümseyici sorular sorabiliyor bu yezitler?

Ne yapsın cemevleri ve Alevi dernekleri?

Uzayın derinliklerine uzay gemisi mi göndersin?

Dedelerimiz ve inanç önderlerimiz marsa koloni mi kursun?

Cemevlerinde hizmet edenler yeni buluşlar mı bulsunlar?

Ne bekliyorsunuz ki cemevlerinden?

Cemevlerinin en temel görevi Alevilerin inançsal ihtiyaçlarının karşılamasıdır ve bununla beraber bir takım sosyal kültürel ihtiyaçlara cevap vermesidir.

Cemevlerimiz inançsal ihtiyaçlarımıza cevap için kurulmuştur ve tüm yezidi baskıya karşın, hata ve eksikliklere rağmen bu hizmeti yerine getiriyor.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!