atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Şikayet ve Mızmızlanmak Yerine Umut ve Mücadele Etmek

Aleviler olarak Yezit zihniyetinden, anlayışından, soyundan hakkaniyet ve insaniyet beklememiz doğru olabilir mi?

Elbette olamaz.

Yezidin yolu şeytanın yoludur ve ondan zerre kadar insani değer, doğruluk, merhamet, insaf yoktur.

Olmadığı için, bizlerin Yezidin ve onun yolunda gidenlerin yapmış oldukları haksızlıklar, katliam ve baskılar için şikayet etmememiz gerekiyor.

Şikayet yerine kararlılıkla mücadele etmemiz, her ne pahasına olursa değer ve doğruları savunmamız gerekiyor.

Yezit soyu ve onun anlayışında olanlar şikayetleri dikkate almazlar.

Ağıtlarımıza ve acılarımıza duyarlı olmak yerine, bundan hoşnut olurlar.

Bu gerçek orta yerde dururken ne yazık ki bazılarımız küçük çocuklar gibi durmadan şikayet ediyor ve mızmızlanıyoruz.

İstiyoruz ki Yezit anlayışı insafa gelsin, değerlere saygılı olsun, insaniyeti esas alsın.

Bariz, apaçık şekilde haksızlıklar yapıldığı için, zulümler aşikar bir şekilde yapıldığı için, sanıyoruz ki insanlık vicdanı duyarlı hale gelir ve bunca zulümler için merhamet ve sevgi iklimi oluşur.

Yine sanıyoruz ki şikayet edersek Yezit anlayışı imana gelir.

Bu noktada oldukça naif bir toplumuz.

Çünkü asırlardır Yezit anlayışı insafa gelmedi, merhamette bulunmak bir yana en temel haklar ve insani hukuk noktasında dahi Yezitliğini sürdürüyor.

O halde bizlerin daha oturup şikayet edip ağlamak yerine, Yezitten haklarımızı vermemizi beklemek yerine; kararlı ve istikrarlı bir şekilde, bilinçli ve nitelikli bir şekilde örgütlenmemiz, birlik olmamız ve haklarımızı almamız gerekiyor.

Hak verilmez, hak alınır bilinciyle hareket etmemiz, Yezidin insaniyetinin olmayacağını kavramımız ve tarihte yaşadıklarımızı unutmayıp o bilinç ile geleceğimizi kurmamız gerekiyor.

Evet, Yezit soyu bizlerin geleceğini yok etmek, karartmak için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

O halde neden bu durumdan şikayet edelim ki?

Şikayet etmek bize bir şey kazandırmaz.

Şikayet etmek yerine azim ve irade ile mücadele etmemiz gerekiyor.

Her zaman ve her zeminde vurguladığımız gibi; bizler inanırsak ve bu inancın gereği olarak umutlu olup mücadele edersek ancak haklarımıza kavuşuruz, geleceğimizi özgür ve bağımsız bir şekilde, istediğimiz gibi yaşayabilir ve inancımızı çocuklarımıza devam olarak iletebiliriz.

O halde bize düşen; şikayet etmek, ağıt yakmak, pes etmek ve boyun bükmek yerine mücadele etmek ve mücadele ederek haklarımıza kavuşmak olmalıdır.

Böylece inancımız olan Aleviliği özgür bir şekilde yaşar, karınca kararınca yer yüzünde merhamet ve sevginin, adalet ve eşitliğin olmasana/ oluşmasına katkı sağlamış oluruz.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!