atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevi Erenlerinin İzinde

Alevilik inancı Hakk inancıdır, Alevilik yolu hakikatin yoludur.

Tarihten günümüze nice erenler, evliyalar, insan-ı kamiller bu inanca tabi olmuş ve bu aydınlık yolda yürümüşlerdir.

Aleviliğe inanmak ve hakikatlerin ışığında bir yaşam yaşamak, insanı geliştirir ve güzelleştirir.

Gelişen ve güzelleşen insan hayata anlam katar, yaşamı yüceltir.

İletişim içinde olduklarının ufuklarını aydınlatır, hiç tanımadığı ve tanıyamayacağı insanlara üretmiş olduğu ve böylece dünyaya/insanlığa katmış olduğu değerlerle feyiz verir, yol gösterir.

Alevi erenleri, yolu sürmüş ve kemaleti yakalamış olan yüce şahsiyetler böylesi güzellikler ortaya çıkarmış, Alevi toplumunun şahsında insanlığa değerler kazandırmış olan kişilerdir.

Yezidin izinde ve yolunda gidenler hala yer yüzünde tüm güzellikleri yok edemiyorlarsa, bu erenlerimizin soylu mirasının sayesindedir.

Erenlerimiz, Yezidin şeytani sistemine karşın Hakkı ve hakkaniyeti savunmuş ve savundukları için karanlıklara karşın aydınlığın  insanların kalplerinde yer edinmesi için çabalamışlardır.

Karanlığa karşın aydınlığı, şeytaniyete karşı Hakkı, adaletsizliğe karşı hakkaniyeti savunanların izinde gidenler olarak bizlerde kendimize onları rehber edinmeli ve rol model olarak benimsemeliyiz.

Hakkı ve hakkaniyeti gönüllere nakşetmeyi esas alıp yer yüzüne gül misali güzellikler sunanların ardılları olarak bizler, yani çağımızın eren adayları gelişmeyi ve güzelleşmeyi amaç edinmeliyiz.

Gelişmenin ve güzelleşmenin sınırı yoktur.

Gelişmek ve güzelleşmek daimidir, sonsuzdur.

Gelişmek ve güzelleşmek fiziksel bir gelişim ve güzellik değildir.

Manevi bir gelişmedir, ahlaki ve edepsel bir güzelliktir.

Fikrin temiz olması, dilden çıkan sözün duru olması, davranışın ve eylemin pir u pak olmasıdır.

Her söz, her kelam, her bakış ve adım; estetik ve zarafet taşır, umut, azim, yaşama sevinci, yardım ve dayanışma barındırır.

Sorun ve sıkıntı, olumsuzluk ve kötülük yerine; çözüm ve iyi niyet, aydınlık ve kardeşlik sunar.

Erenlerin izinde gidenlerin yolu doğru yoldur, hakikatler üzerine giden bir yoldur.

Bu yolda yürüyenler gelişirler, güzelleşirler, değerler sunar ve doğrulukla yaşarlar.

Mertlik, ahlak, edep, şeref ve haya onların şahsında anlam kazanır ve temsil olunur.

Erenlerin izinden gidip erenlerden olmayı istemek bile başlı başına asaleti ve yiğitliği seçmek demektir.

O halde; yolunuz sizi doğru menzile götürecek yolan yoldur, bir an bile tereddüt etmeden bu yolda yürümeye devam edin.

Yürümüş ve yürüyecek olanlara aşk-ı niyazlar.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!