atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Aleviler; Yiğit, Mert, Şerefli ve Ahlaklı Bir Toplumdur

Aleviler; mertliği ve yiğitliği yaşam biçimi haline getirmiş, her şart ve zorluk altında dahi şerefinden ve ahlakından ödün vermeden yaşamayı esas almış olan bir topluluktur.

Eline, beline, diline sahip olmayı hayatın vazgeçilmez ilkeleri olarak ortaya koymuş olan Aleviler, yüz yıllardır olmadık haksızlıklara, baskılara, katliamlara göğüs germiş olan bir toplumdur.

Tüm haksızlık ve zalimlik karşısında inanç ve değerlerinden taviz vermeden, zerre kadar dahi doğrularından sapmadan yaşayan bir topluluktur.

Her zaman için Hakk inancına mensup olmanın ve hakikat yolunda yürümenin ahlakı ve bilinciyle başı dik bir şekilde yaşayan bir topluluktur.

Onun içindir ki birileri din adına kafa keserken, kadını baskı altına alırken, kendisi gibi olmayanı ötekileştirip öldürürken; Aleviler sevgi ve barışı esas alıp tüm insanlığa, -dini ve dili ne olursa olsun- saygıyı esas almışlardır.

Asla din adına kimseyi öldürmemiş, inancı farklı diye kimseyi dışlamamış, yobazlığa boyun eğmeden, ahlak ve şerefinden taviz vermeden başı dik yaşamayı seçmiştir.

Kimse Alevilerin sayısal azlığına bakıp, devlet ve çoğunluğun zorbalığına aldanıp Alevilere basit ve sıradan yaklaşmasın.

Karşımızda ki Yezit anlayışı zalim ve barbardır.

Özünde şeytani olan inançlarını Hakk inancı diye dayatmış ve büyük ölçüde kabul ettirmiş durumda.

Ve yine biz Aleviler Hakk inancını savunuyor olmanın zorluklarından dolayı ağır baskı ve zulüm altında ötekileştirilmiş ve  mahzun duruma düşmüş olabiliriz.

Tüm bunlara rağmen bile bizler şeytanın günümüz temsilcilerinin hile ve oyunlarına kanmıyor, boyun eğmiyor, ahlak ve onurlu yaşamımızdan ölüm pahasına bile taviz vermiyoruz.

Bizler için şerefli yaşamak esastır.

Ahlaklı yaşamak, onur ve namuslu yaşamak esastır.

Aç kalırız, ama asla namerdin haram sofralarına oturmayız.

Canımızdan geçer fakat asla Yezidin şeytani dinine tabi olmayız.

Bin yıl zindanda yatarız ama zinhar özgürlüğümüzden taviz vermeyiz.

Alevi olmak; ahlaklı, yiğit, mert ve şerefli olmaktır.

Bunu bilir, bunu yaşarız.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!