atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hakkı ve Hakikati Savunmak İçin Çok Kişi Olmak Gerekmiyor

Ebu Süfyan'ların torunları, Muaviye'nin çocukları, Yezid'in haram sofrasının çanak yalayıcıları; yani Hakk inancını inkar eden ve hakikat yolundan sapmış olan şeytanın yoldaşları, “Aleviliği yok ettik, Ehlibeyti katlettik, nurani hakikatlerin üzerini örttük” diye sevinç naraları atıyorlar.

Egemen olmanın kibirine kapılanlar, çoğunluk olmanın şımarıklığına dayananlar, şeytani iktidarlarının cazibesinde olanlar, para ve makam ile herkesi satın alacaklarını, alamadıklarını ise bin bir baskı ve  başka yöntemlerle yer yüzünde sileceklerini sanıyorlar.

İstiyorlar ki temsilciliğini yaptıkları şeytani sistem, yani maddiyat severlilik, haksızlık ve zulüm ilelebet payidar olsun.

Buna karşın Hakkın susmayan çığlığı Ehlibeyt bendeleri ve Ehlibeytin kutsal mesajı yer yüzünden, tüm kalp ve gönüllerden silinsin.

Hayır, yine hayır, bin kez hayır.

Şeytanın temsilcileri olan cümle Yezitler, Süfyanlar, yobazlar asla Alevilere boyun eğdirmeyecek, diz çöktürmeyecekler.

Hiç bir zaman sayısal çoğunluklarına güvenmesinler.

Aleviler sayısal olarak az olabilirler fakat Hakkı ve hakikati savunmaları, yaşamaları, korumaları için bu bir eksiklik değildir.

Hem tarih boyunca tüm Hakk inancına mensup hakikat savunucuları yalnız ve sayısal olarak azınlıkta değil miydi?

Hz. İbrahim Nemrut karşısında yalnız değil miydi?

Hz. Musa Firavunlara karşın yalnız ve azınlıkta değil miydi?

Ya Hz. İsa gibi sevgi dolu bir peygamber bile çarmıha gerilirken yanında bir dostu var mıydı?

Hz. Muhammed dahi bunca güvenilirliğine rağmen, toplum içinde ki sağlam konumuna rağmen peygamberliğini aşikar ettiğinde, yani Hakk inancını yaymaya ve vaaz etmeye başladığında yanında kaç kişi vardı, karşısında kaç kişi vardı?

Örnekleri uzatmaya gerek yok.

Tarihten günümüze her zaman için Hakk inancına mensup olmak, hakikatlerin ışığında bir yaşamın sahibi olmak bedel gerektirmiş ve yalnızlık getirmiştir.

Dolayısıyla biz Aleviler, sayısal olarak çoğunlukta olmadığımızın nedenlerinin bilincindeyiz.

Sayısal azlığımız inançsal doğruluğumuz önünde bir engel değildir.

Aksine, tarihte nice güzel peygamberlerin ve Hakk inancını savunan değerli şahsiyetlerin gerçeğinde görüldüğü gibi gayet normal bir durumdur.

Sayımızın çok olması gerekmiyor.

Önemli olan en doğru ve ideal şekilde inancımızı yaşamamız, değerlerimizi sahiplenmemiz ve geleceğe en güvenilir şekilde taşırmamızdır.

 Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!