atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Kimseye Haksızlık Yapmadan Haklarımızı Savunacağız

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

 

Bizler Aleviyiz. Alevi olmanın en temel özelliklerinden biriside haksızlıklar karşısında dik durmaktır. Zalimliği onaylayıp haksızlıklara ortak olmak Alevi tarihinde görülmüş bir şey değildir. Aleviler, tarih boyunca ve günümüzde çok ağır bedeller ödedikleri halde hiç bir zaman zalimin zulmünü onaylamadılar. En ağır baskılarla karşı karşıya kaldıkları halde zerre kadar bu tutumlarından taviz vermediler.

Haksızlık yapmak, haksızlıklara ortak olmak, haksızlıkları onaylamak; bunlar Alevilerin inançlarında olmayan şeylerdir. Her zaman ve her şart altında doğrudan ve doğrulardan/haktan ve haklıdan yana olmak, insanın en önemli değer olarak kabul edilip, kendine yapıldığında hoş göremeyeceğin bir davranışı başkalarına yapmamak Alevi inancının en başta gelen ilkelerindendir.

Tarih boyunca Alevi inancına sahip değerli şahsiyetler bu ilkeleri yaşamları pahasına korudular. Bizler, bu yola inananlar, günümüzün ve geleceğin yol sürenleri bu ilkeleri başta Hz. Ali ve imam Hüseyin olmak üzere nice önderlerimizin yaptığı ve uyguladığı uygulamakla yükümlüyüz.

Biz Aleviler kimseye haksızlık yapmamaya, haksızlıklara karşı çıkmaya devam ediyoruz. Ne pahasına olursa olsun böyle bir ilkenin sahibi olmaya da devam edeceğiz. Ancak bizlerin böyle ilkelere sahip olmamız ne yazık ki bazılarınca suistimal ediliyor. Toplumsal manada haklarımızın çiğnenmesi, gerçekliğimizin yok sayılması, inanç değerlerimizin her fırsatta elimine edilme faaliyetleri ve daha başka toplumsal varlığımızın yok olmasına yönelik çalışmalar hiç bir insani ve toplumsal hukuk gözetilmeden sürdürülüyor.

Bir noktada biz Alevilerin insan hak ve hukukuna saygısı, insani değerleri koruma ve insan yaşamının kutsallığını esas alıp her tür baskı ve haksızlığa karşı olma ilkeleri suistimal edilerek adeta Alevileri “koyun sürüsü gibi görme, iyi niyetleri enayilik olarak algılama” gerçekliğiyle karşı karşıyayız.

Evet, birileri Alevilerin barışçıl olmalarını, hümanist olmalarını, haksızlıklara ortak olmamalarını, barışçıl olarak kardeşlik duygu ve düşüncesi içerisinde cümle insanlığın huzur ve mutluluk dolu bir şekilde yaşama istemlerini enayilik, zayıflık, iş bilmezlik olarak algılayıp her tür olumsuzluğu yapıyor.

Doğrudur. Biz Aleviler barışçıl, hümanist, haksizliği reddeden bir inancın mensuplarıyız. Ancak böyle olmamız zayıflık olarak anlaşılıp en temel değerlerimizin bile yerle bir edilmesine müsaade edeceğimiz, toplumumuzun gelişmesini engelleyip varlığını ortadan kaldıracak olan çaba faaliyetlere sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor.

Biz Aleviler barışçılız, doğru. Ancak temel inanç ve yaşam hakkımız elimizden alınmak isteniliyorsa, her tür yol ve yöntemle birileri inançlarını bizlere dayatıp kabul ettirmek istiyorsa; bunlara karşı olmak inancımızın ve varlığımızın devam etmesini istemek ve bunun için çalışmalarda bulunmak en temel hakkımızdır.

Bizlerin yaptığı da budur. Kimseyi yok saymadan ve kimseyi ezip haksızlık yapmadan kendi varlığımızı devam ettirmek ve bizleri ezip yok etmek isteyenlere, her kim olursa olsun asla ve asla fırsat vermemektir.

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!