atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

3 Bin Yılında Alevilik

Bin  yıl sonra ne olacağını, dünyanın ve insanlığın hangi aşamada olacağı ve hatta var olup olmayacağını elbette kimse bilemez.

Geçmiş bin yıllardan beri varlığını koruyan dinler, inançlar, toplumlar gelecek bin yıllarda da varlıklarını korumak isteyecek ve kendilerini kısa, orta ve uzun vadeli programlarla, çalışma ve stratejilerle bize şu an için uzak gelen yüz yıllara da hazırlayacaklardır.

Bu temel gerçeklikten yola çıkarsak Alevilik inancı ve Alevi toplumu gelecek yüz yıllarda, bin yıllarda da varlığını koruyacak mi?

Koruması için bizler günümüzün Alevileri neler yapıyoruz?

Hatta bırakalım gelecek bin yılı, önümüzde ki 50-60 yılda Alevilik var olabilecek mi?

Bunca kuşatılmışlık, yozluk ve yobazlık çemberinde gönül rahatlığı ile “evet, Alevilik değil 50 yıl daha, bin yıl daha ve hatta insanlık var oldukça var olacak” diyebiliyor muyuz?

Alevilik Hak inancıdır, hakikat yoludur.

İnsanlık var oldukça Alevilik var olmalı, yaşamalı ve manayı arayan insanlığın rehberi, ışığı, yol göstericisi olmaya devam etmelidir.

Barışı, esenliği, rızalığı esas alan, kardeşlik ve dayanışmada direten insanlığın, Hakkı bilme ve bu bilinç ile hakikat yolunda yürümek isteyen insanlığın inancıdır Alevilik.

Böyle bir inanç daimi olarak var olmalı, yozluk ve yobazlık ikiliminde kalan insanlığa hakikatin seçeneği olarak devam yaşamalıdır.

Aleviliğin devam yaşaması, bin yıl ve daha fazla zamanda da var olması için mevcut Alevi inançlı canların bu noktada bilinç ve eylem geliştirmeleri gerekiyor.

Bunun için her şeyden önce Aleviliği yaşamalı ve aile içerisinde, çocuklarına öğretmeli, çocuklarınında bu Hak inancını yaşamalarını, hakikat yolunda yürümelerini sağlamalıdırlar.

Aleviliğin gelecek çağlarda da var olmasını isteyenler bunun için çalışma, faaliyet ve etkinlikte bulunmalıdır.

Bu da cemevlerini, Alevi dergah ve kurumlarını her yönüyle güçlendirmekten, büyütmekten geçiyor.

Aleviliğe yönelik  son 50 yıldır yaşadığımız dar coğrafi tanımlama, etnik kimlik ile özdeşleştirme, siyasal ve sosyal olaylarla sınırlama ve daha başka dar tartışmaların geride kalması, Aleviliğin inanç boyutu olması gerektiği gibi en öne alınmalıdır.

İnanç boyutu esas alınan Aleviliğin tüm insanlıkla buluşması gerekiyor.

Misyonerlik anlamında değil elbette.

Aleviliğin tüm dünya insanlığınca tanınması, bilinmesi sağlanmalıdır.

Söz ile değil, hal ve öz ile Aleviliği yaşamak, ailede yaşatılmasına katkı sunmak ve tüm insanlıkla buluşmasına destek olmak.

Bu çok basit ilkeler yerine getirilirse Alevilik insanlık var oldukça var olur.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!