atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Aleviliği İnsanlıkla Buluşturmak

Aleviler ne tarihte, ne günümüzde -ve ne de gelecek zamanlarda- asla misyonerlik yapıp inançlarını birilerine dayatmadılar ve de dayatmayacaklardır.

Misyonerlik yapmak, zor ve baskı ile bir inancı insanlara kabul ettirmek asla doğru değil ve tasvip edilemez.

Ne yazık ki egemen olan, çoğunluk olan, güçlü konumda olanlar bunu yapmışlar ve bunu yaparken de insanlığa çokça acı yaşatmışlardır.

Bunun sonucudur ki bu gün bir çok inanç ve öğreti yok olmuş, bazı din ve inançlar ise tüm yer kürede bilinir olmuştur.

Bütün bunları göz önüne alarak Hakk inancı ve hakikat yolu olan Aleviliğin insanlıkla buluşması noktasında yapacağımız, yapmamız gereken çalışmalara dair bir kaç öneri getirelim.

İnsanlığa fayda değil, zarar vermiş olan misyonerliği reddedeceğiz.

Misyonerliği, yani zor ve baskıyla veya daha başka gönüllülük dışı yöntemlerle yapılan çalışmaların dışında kalıp inancımız olan Aleviliği tanıtacağız.

İnancımızı tanıtmak misyonerlikle karıştırılmamalıdır.

İnancımızı tanıtmak bizlerin en insani hakkıdır.

Bu gün Avrupa başta olmak üzere Ortadoğu ve Ortaasya da dahil olmak üzere hemen hemen dünyanın tüm kıtalarında Aleviler olarak varız.

Hatta Güney Amerika kıtasında sayısı milyonlarla ifade edilen bir Arap Alevi kitlesi mevcuttur.

Avrupa'nın önemli tüm kentlerinde derneklerimiz ve cemevlerimiz var.

Bütün bunlar bizlere Aleviliği tanıtmak, insanlıkla buluşturmak için muazzam bir imkan sunuyor.

Fakat bizler daha Türkiye'nin kaba, günü birlik siyasetine angaje olduğumuz için, tüm çaba ve azmimizi bu bize zerre kadar bir fayda sağlamayan geri siyasetle geçirdiğimiz için yapmamız gereken çalışmaları ne yazık ki yapmıyoruz.

Yarım asırdan fazladır Avrupa coğrafyasında olmamıza rağmen bir kaç tane kitap çalışması dışında inancımızı tanıtan çalışma yapmadık.

Oysa Avrupadaki nüfusumuz milyonu geçiyor.

Yüzlerce cemevimiz ve derneğimiz var, üst çatı kurumları var ve buna rağmen bırakalım inancımızı Avrupalılara anlatmayı, daha burada yaşayan insanlarımıza bile yeterli derecede bilgi ve bilinç akışı sağlayamadık.

İlk etapta yapılması gereken, dar politik ve ideolojik saplantılardan uzak Aleviliğin inanç özünü esas alan yayın çalışmaları yapmaktır.

Dünyanın çok konuşulan dillerinde kitap, dergi, broşür ve İnternet sayfaları ile Aleviliğin inanç boyutunu ilgili olanlara aktarmak gerekiyor.

Yine önemli lisanlarda sempozyum, konferans ve paneller düzenlemek ve bu etkinliklere başta çeşitli inançların önderleri olmak üzere toplumun kanaat önderlerini davet etmek gerekiyor.

Cemevlerimiz de ve derneklerimizde yaptığımız cemlerimize dışımızdaki toplulukları davet etmek ve onların anlayacağı lisanda da cem ibadetini yapmamız gerekiyor.

Bu noktada dar düşünce kalıplarını aşmamız gerekiyor.

Alevilik bir inançtır.

Dolayısıyla Alevilik sadece bir bölgenin, etnik kökenin, bir lisanın inancı değildir.

Alevilik, tüm insanlığa hitap eden bir inançtır.

Bu noktada her milliyetten, etnik kimlikten, sosyal statüden insanlar ikrar verip Aleviliği benimseyebilir.

Bir çoklarımız daha bu darlığı ne yazık ki aşamadık, aşamadığımız için evrensel bir inanç olan Aleviliği sadece kendi bölgemiz, aşiretimiz, kavmimiz, lisanımız ile sınırlı tutuyoruz.

Aşikardır ki bu doğru ve akıllıca bir tutum olmadığı gibi, inancımızın özüne ve taşıdığı manaya da aykırı bir durumdur.

İnancımızın özünde Hakkın birliğine ve varlığına inanç vardır.

Hakkı bilme, kendini bilme ve tüm bunlara sevgiyle yaklaşım esası vardır.

Kendisiyle, çevresiyle ve cümle varlıkla barışık halde yaşama ilkesi vardır.

Eline, beline, diline saygı ve tüm milletlere, etnik kimliklere, inançlara aynı değerde yaklaşım vardır.

Böylesi ilkeleri olan bir inancın insanlıkla buluşmaması, insanlık için bir kayıptır.

Din adına yobazlığın dayatıldığı ve yine modern zamanların anlam kargaşasında inançtan uzak durup bocalayan insanlık için Alevilik inancı bir nefes, umut ve ışıktır.

O halde bir yerden başlamak gerekiyor.

En başta düşünce ve duygu dünyamızda bunu başlatırsak pratik çalışmalar daha çok gelişir ve çeşitlilik kazanır.

Böylece Aleviliği insanlıkla buluşturma hedefine biraz daha yaklaşmış oluruz.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!