atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Bütün İnsanlık İçin Dua Etmek

Alevilik ve Aleviler hakkında son yıllarda epey yazı, kitap ve görsel bilgiler oluştu.

Buna rağmen Alevilik inancı ve Alevi toplum gerçeği en iyi cem ibadetinde anlaşılır, gözlemlenir.

Cem ibadeti bizlerin inancının somut, elle tutulur halidir.

Salt inancımızın pratikleşmiş hali değildir cem ibadeti.

Bununla beraber toplumsal olarak da birliğimizin sağlanmasının, sorunlarımızın çözülmesinin ana merkezidir.

Cem ibadetini özünde üç boyutlu olarak anlamak gerekiyor.

Cem başlamadan edilen nasihatler, ibadet ve ibadetten sonra gelişen sohbetler.

Günümüzde belki daha çok ibadet boyutu ağırlıklı olmakla beraber esas olarak cem bu üç sacayağı üzerindedir.

Bu anlayış ve bakış açısının sonucudur ki Aleviliği öğrenmek, Alevileri daha iyi tanımak isteyenleri ısrarla cemlere davet ediyor ve hatta bazı ilgili ve duyarlı kişilerin cemlere iştirak etmesi için çalışmalar yapıyorum.

Ceme katılanlarla cem sonrası uzun sohbetler ediyoruz.

Bu sohbetlerde cemi bir kez daha anlatıyor, oradaki hizmetlerin ne manaya geldiklerini, neyi ve neleri sembolize ettiklerini detaylandırıyoruz.

Yine okunan gülbankları (duaları), çalınan deyişleri, söylenen mersiyelerin ayrıntılarını ceme ilk defa katılan kişilere anlatıyoruz.

Alevi olmayıp da ilk defa ceme katılanlara  “cem ibadeti sende ne gibi hisler uyandırdı, topluma dair nasıl bir gözlem yaptın” sorusuna cevaplar ceme katılanların geldikleri ulus ve inanç aidiyetleriyle farklılık arz ediyor.

Fakat bu güne kadar ceme katılan Alman, Amerikalı, Sırp ve daha benzer milletlerden aldığım tepkiler Alevlerin barışçıl bir topluluk oldukları ve Aleviliğin hümanizma merkezli bir inanç olduğu şeklindedir.

Ortadoğu ve Asya halklarının ilgisi ve tepkileri daha başka noktada yoğunlaşıyor.

Onlar daha çok Sünni ve Şiilerle ortak noktaları ve farklılıkları anlamaya çalışıyorlar.

Yine semah, ceme katılan herkesin anlam vermek istediği ibadet bölümü.

En son katıldığım ceme yanımda iki Alman kişiyi de birlikte götürdüm.

Önceden paylaştığım gibi onlar lokmalarını beraberlerinde getirdiler.

Ben nasıl cem meydanına girdiysem onlarda beni takip edip aynısını yaptılar.

Yine cem başlamadan -daha önceleri de anlattığım gibi- cemin işleyişini ve yapılan ritüelleri, bunların neden yapıldığı ve ne manayı taşıdığını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım.

Katıldığımız cemin post dedeliğini Hasan Ali İçlek dede yaptı.

Yanında coşku ve aşk ile hizmetini yapan bir zakir olmakla beraber kendisi de sazı ve sesiyle ve yine Türkçe'nin yani sıra söylediği Zaza'ca deyişlerle hizmetini çok güzel bir şekilde yerine getirdi.

Cem mühürlenip lokmalar yenildiğinde sohbete başladık.

Katılan kişilerin çokça soruları vardı.

Onlar sorularını bitirdiklerinde bu defa ben onların izlenimlerini, düşüncelerini öğrenmek istedim.

Ben daha sorumu tamamlamadan birisi ağzındaki lokmayı bitirmeden başladı heyecan ve coşkuyla izlenim ve düşüncelerini anlatmaya.

“Anlatacak çok şey var fakat benim en çok dikkatimi çeken yapılan duaların sadece burada bulunup ibadet edenler için değil, yine sadece Aleviler için değil, tüm insanlık için olmasıdır.

İnsanın sadece kendisi için değil, bütün insanlık için dua  etmesi herhalde çok az inançta vardır.

Siz Aleviler tüm insanlığın huzuru, birliği, refahı ve mutluluğu için dua ediyorsunuz.

Bu takdir edilmesi gereken ve bence tüm insanlığa anlatılması gereken bir husustur.

Seninle tanışmadan önce Alevilik hakkında neredeyse hiç bir bilgim yoktu.

Böylesine barışçıl ve insancıl bir inancınız var ve üstelik Almanya da neredeyse bir milyona yakın nüfusunuz var ve çok kimse sizden haberdar değil.

Bu anlaşılır bir şey değil.

Bence tüm insanlığa hitap eden inancınızı daha çok kişiye anlatmalı ve tanıtmalısınız.

Çünkü gerçekten gurur duyulacak bir inancınız var.

Tüm etnik kimliklere saygılı, tüm dinlere saygılı ve kadını erkeği ile beraber aynı çatı altında ibadet etmeyi ilke edinen bir inanç.

Kimseyle kıyaslamak istemiyorum fakat kendisi gibi olmayan herkesi kötü ve cehennemlik gören anlayışlarla karşılaştırdığımda Alevilik gerçekten çok özel ve farklı bir inanç”.

Diğer kişide benzer düşünceler ve görüşler dile getirdi.

Bende o günden sonra tüm insanlık için dua konusunda biraz daha etraflıca düşündüm ve dedelerimizle sohbetler geliştirdim bu konu ile alakalı olarak.

Evet, bizler sadece kendimiz için değil, tüm insanlığın hayrı ve güzelliği için ibadet ve dua ediyoruz.

Yine Yezidin şahsında cümle kötülükleri lanetliyor, reddediyor ve yine İmam Hüseyin'in şahsında bütün güzellikleri ve doğruları yüceltiyoruz.

O arkadaşların da dedikleri gibi böylesi bir inanç neden insanlıkla buluşmasın?

Neden daha çok insan bütün insanlığa barışı, huzuru, sevgiyi, kardeşliği ve dayanışmayı vaaz eden, tüm dinlere ve dillere, renklere ve ırklara saygılı olmayı emreden Alevilikten haberdar olmasın ki?

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!