atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Münkir Ermez Bu Sırra

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

 

Kimdir münkir? İnkar edendir. Bilinç ve anlayış noktasında ham olup kavrayış eksikliği yaşayandır. Bazı durumlarda gözleriyle görse, eliyle dokunsa bile yinede inkar edendir gerçeği. Gerçeği inkar edemediği durumlarda da farklılaştırıp tersyüz etmeye çalışandır. Böyleleridir sırra eremeyenler. Böyleleri hakikatin çok çok uzağındadırlar.

Erenler Şah'tan gelirler
Ali derler pirimize
On İki İmam erleriyiz
Münkir ermez sırrımıza

Oysa Şah'tan, Aliden gelen On İki İmam erlerinin böyle bir sorunu yoktur. Onlar hakikatin özünden geliyorlar ve bu özü cümle insanlığa taşıma sevdasında olan erlerdir.

O erler ki Şah'tan geliyorlar ve bunu hiç saklama gereği duymuyorlar. Kim olduklarını, neye hizmet ettiklerini açık açık söylüyorlar.

Öyle bir sevdaları var ki onların en amansız baskılar bile bu soylu sevda karşısında tuz buz olmaya mahkumdur.

Onlar Şah'tan, Ali'den geliyorlar.

Onlar On İki İmam erleridir.

Ana kaynaktan geliyorlar. Nurun sonsuz olduğu ve ikrar sahibi nefslerin gönüllerinin aydınlandığı nurdan geliyorlar.

Amaçları bu nurun cümle insanlıkla buluşması.

Ateş yanıp kazan coşar
Dalga gelir boydan aşar
Şulemiz aleme düşer
Bakın bizim nurumuza

İşte şuleleri aleme düşmüş ama münkir olan bu göz kamaştırıcı nuru bile inkar etmeye devam ediyor.

Oysa ne büyük bir bahtiyarlıktır bu Ali'nin yolunu süren On İki İmam erlerinin sözlerine kulak verip eylemlerine destek olmak.

Nesimi der bak da pişir
Özüne muhabbet düşür
Bin bezirgan metah taşır
Günden güne şarımıza

Özüne muhabbeti düşür. Düşür ki sayısız tüccarlar seninde gönül şehrine ha bire metah taşısınlar. Sende bu lal u gevherden dahada değerli olan metahları alıp ihtiyaç sahiplerine veresin.

 

 

 

omeKontakt

 

Sorularla Alevilik

Bücher/Kitaplar

cem

Gülbanklar

Kerbela ve Muharrem Orucu

Çocuklara Aleviliği nasıl Öğretebiliriz?

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Enseñanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La dottrina Alevi

Remzi Kaptan

Spende-Bagis

omeKontakt

 

Sorularla Alevilik

Bücher/Kitaplar

cem

Gülbanklar

Kerbela ve Muharrem Orucu

Çocuklara Aleviliği nasıl Öğretebiliriz?

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Enseñanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La dottrina Alevi

Remzi Kaptan

Spende-Bagis


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!