atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hz. Ali'nin Doğum Yeri

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

 

Hz. Ali Kabe'de doğmuştur. Bu onura nail olan ilk ve son insandır.

Hz. Ali, Ehlibeyttendir. Ehlibeyt ise Hakkın nurunun dünyaya ve insanlığa yansımasından başka bir şey değildir. Elbette böylesi yüce bir şahsiyetin doğum zamanı ve yeri de sıradan bir yer olamazdı.

Bu doğum yeri bile Hz. Ali gerçeğini bilmek ve anlamak isteyenler için çokça ipucu vermektedir.

Neden Kabe? Kabe Allah'ın evi değil midir? Kabe, Adem peygamberin inşasına başladığı İbrahim peygamber ile oğlu İsmail'in dahada bir yükselttiği yapı değil midir? Batini anlamları bir yana bıraksak bile zahiri olarak bu peygamberler insanlık için bir anlam taşımıyor mu? Taşıdıklarına kimsesin şüphesi yoksa, demek ki Hz. Ali'nin doğumunun Kabe'de gerçekleşmesinin sembollük olmanında ötesinde anlamı vardır.

Şii kaynaklarda olduğu gibi Sünni kaynaklarda Hz. Ali'nin Kabe'de dünyaya geldiğini doğruluyorlar.

Kaynaklara göre doğum şöyle gerçekleşiyor:  “Fatima Binti Esed (Esed kızı Fatıma), Mescid’ul- Haram’da dua ederken aniden sancılanıyor. Sancıları çoğaldığında doğumu kolay kılması için Allah'a dua ediyor.

Bunun neticesinde Kabe'nin duvarı (o zamanlar Kabe, Mescid’ul- Haram’ın ortasındaydı ve kapısı her zaman kapalıydı, sadece özel mevsimlerde açılıyordu.) yarıldı ve bir ses duyuldu; 'Ey Fatıma Kabe'ye gir!' Etrafta olan halkın gözleri önünde Fatıma Kabe'ye girdi, duvar ilk haline döndü, herkes şaşırdı, orada hazır bulunan Abbas olayı görünce hemen Ebu Talib’e haber verdi.

Kabe'nin anahtarı yanında bulunan Ebu Talib, hemen geldi ve ne yaptılarsa da bir türlü kapıyı açamadılar.

Fatıma tam üç gün Kabe’de kaldı. Bütün Mekke’de o konuşuluyordu. Üçüncü gün girdiği yerden geri çıktı.

Halk Fatıma’nın kucağında nur topu gibi bir çocuğu olduğunu gördüler. “

Bazı kaynaklarda Kabe'nin duvarının yarılmadığına ve kapalı olan kapısının açıldığına vurgu yapıyorlar. Genel görüş duvarın yarıldığı yönündedir.

Sonuç itibariyle sabit olan gerçek, Hz. Ali'nin Kabe'de doğmuş olduğu gerçeğidir. Bu gerçeklikte zahiri ve batini olarak bizlere çok şeyler anlatmaktadır.

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!