atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Fatma Ana'nın Güzelliği

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

 

Güzellikte sınır var mı? Yok.

Güzel olan ilgi azalır mı? Yine yok.

Olan nedir?

Olan, -olmuş olan ve her zamanda olacak olan- güzelliğe duyulan özlem, güzellikle buluşma istemi ve böylece güzel olmak arzusudur. Çünkü asıl olan; güzel olup sevilmektir.

Hz. Fatma Ana işte bu özlenen, aranan, ulaşılmak istenen güzelliğin “Ana” kaynağıdır.

Fatma Ana'nın güzelliği öyle bildiğimiz sıradan bir fiziksel güzellik değildir. Fatma Ana'nın güzelliği Ehlibeytten olması sebebiyle Hakkın nurunun vücuda gelmesidir.

Hz. Fatma Ana'yı güzel kılan işte bu nurdur.

Güzellikte sınır var mı ve güzelliğe olan ilgi azalır mı diye sormuştuk. Ve cevap olarak da güzellikte sınır olmayacağını ve güzelliğe olan ilginin hiç bir zaman azalmayacağı cevabını bulmuştuk. Bu demektir ki asıl güzelliğin çıktığı kaynak olan Ehlibeyte ve Ehlibeytin Anası olan Hz. Fatma'ya olan ilgi asla ve asla bitmeyecektir. İnsanlık var olduğu müddetçe Ehlibeytin nurlu yolu nasıl yaşayacaksa, Ehlibeytin Anası'na da her daim annelik yapmak düşecektir.

Güzelliği arayanın yolu Hz. Fatma'ya çıkacaktır. Hz. Fatma Ana, kendisine ulaşmak isteyenlere, onun nuruyla nurlanıp güzelleşmek isteyenlere her zaman karşılık beklemeden sunacaktır nurunu.

Çünkü o Fatma Ana'dır. Nasıl ki cümle anneler karşılık beklemeden, çıkar hesabı yapmadan ellerinden geldiğince evlatlarına tüm varlıklarını sunuyorlarsa, anaların anası olan Hz. Fatma da şüphesiz her zaman ondan dilek dileyenlere dileklerini, nasip almak isteyenlere nasiplerini verecektir. İkrarla, imanla, inançla, aşk ve tutkuyla, sadakat ve samimiyetle, şüphe ve vesveseden arınmış olarak o nura yönelenleri hiç cevapsız bırakmayacaktır. Ana olmak bunu gerektir. Hz. Fatma Ana da bu gereklilikleri yerine getirendir.

Öyleyse her kim güzelliği arıyorsa, güzel olana özlem duyuyorsa, güzelleşmek istiyorsa Fatma Ana'ya yönelmelidir.

Hatalı da olsa, yanlış yapmış da olsa, günahkar olmuş olsa da her zaman yönelmek ve bu samimi yönelişten sonra bütün kirlerden, kötülüklerden, yanlışlıklardan uzaklaşmak mümkündür. Uzaklaşmak mümkün olduğu gibi güzelleşmek de mümkündür.

Güzelleşmek ve bunun sonucunda seven ve sevilen olmak için anaların anası Fatma Ana'ya yönelelim. Onu anlamaya, kavramaya, bilince çıkarmaya çalışalım. Sadece zahiri bilgiler ile değil, batini manada, inançsal manada onu anlamaya ve ona yönelmeye çalışalım. Böylelikle güzelleşmeye doğru bir adım atmış oluruz. Güzel olanda çirkinliklerde ısrar edenlerin ısrarını kırmaya başlar ve onlarında güzellikle buluşmalarına rehber olur.

Ne mutlu güzel olanı arayana. Ne mutlu güzel kalmakta ısrar edene. Ne mutlu Fatma Ana'nın insanı güzel kılan davetine icabet edene.

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!