atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Candaşlık; Aynı Yolun Yolcuları Olmak

Aynı anne ve babadan dünyaya gelmiş olmak, ortak bir geçmişe sahip olmak aynı duygu ve düşüncede olmak anlamına gelmiyor.

Erenlerimiz bu durumu şöyle özetlemişler: “Bizler için esas olan bel evladı olmak değildir, yol evladı olmaktır”.

Yol evladı olmak, aynı duygu ve düşüncede, aynı değer ve inançta buluşmak ve bu inanç ve değerler çerçevesinde bir yaşama sahip olmaktır.

Kardeşlerimiz, anne ve babamız, hısım akrabalarımız bizler için değerli ve önemli insanlardır. Onlara saygı ve hürmetimiz olmalıdır. Diğer yandan bizler bu yakın akrabalarımıza saygılı olmakla beraber kendi yolunu çizmiş ve bu çizdiği yolda karınca kararınca yürümeye çalışan insanlarız.

Yürüdüğümüz yolda bizlerle olan candaşlar bizler için asıl ailedir.

İnançla, ikrarla, tutkuyla birlikte yol yürüdüğümüz, aynı değer ve doğruları paylaşıp aynı duygu ve düşünce atmosferini birlikte soluduğumuz candaşlarımız, bizler için bel kardeşlerimizden daha yakın kardeşlerimizdir.

Candaşlık budur.

Bizler için candaş aynı kandan değil, aynı aileden ve aynı etnik kimlikten olanlar değildir. Candaşlık ve candaşlar aynı duygu ve düşüncede buluşanlar, aynı hayal ve özlemleri olanlardır.

Biraz daha candaşlığı açmaya çalışalım

Yaşamda asıl gaye; anlam ve mutluluk dolu bir hayatın sahibi olmaktır. Anlam ve mutluluk dolu bir hayat demek kemalet ve irfaniyet sahibi olmak, yaşamın gerçeğine ve hakikatine ulaşmak ve varoluşun nedenini anlayıp bu varoluşa cevap olabilmektir.

Yaşam bize göre tesadüfler sonucu oluşmadı.

Canın bedenleşmesi demek, görünmez olandan (batından) görünür aleme (zahire) çıkması demektir.

Can bedenleşip yokluk aleminden varlık meydanına gelmişse, bu geliş elbette nedensiz değildir.

Bu gelişin nedeni kendi varolduğu özü bilmesidir. Yani Hakkı, hakikatiyle bilmesidir.

Nitekim Hakkı gerçek manada bilen zaten kendisini de bilir.

Hakkı gerçek manada bilmenin yoludur yolumuz.

İşte bu yolda, Hakkı bilme ve Hakkı anlama ve bu anlama sonucunda layıkıyla uygulama yolunda birlikte yürüdüğümüz, birlikte hizmet ettiğimiz (ki hizmet etmek ibadet ve tefekkür ile beraber kemalet ve irfaniyet için gerekli olandır) canlar bizlerin candaşlarıdırlar.

Bu noktadan itibaren candaşlarımız bizler için bize, bizden daha yakın olanlardır.

Onlarla aynı duyguda, ülküde, ruh halinde birlik olduğumuz için, aynı doğruları ve değerleri savunup yaşadığımız için, maddi ve manevi paylaşım manasında bir ayrılık ve gayrilik dahi söz konusu değildir.

Candaşlık bu boyutuyla candan öte can, kandan öte kandır.

Farklı farklı bedenlerde, farklı farklı görünümüler de bir bütünün parçaları, tamamlayıcılarıdırlar candaşlar.

Candaşlık tek tip insan olarak anlaşılmamalıdır. Yine erenlerimiz çok doğru şekilde ilke haline getirdiği gibi “yol bir sürek bin birdir”.

Yani öyle modern ideolojik yaklaşımlarla yaklaşıp tek tip bir insan topluluğu olarak anlaşılmamalı candaşlık ve candaşlar.

Bütünün parçaları olarak anlaşılmalıdır.

Tek tip insan anlayışı faşizmdir, zorbalıktır ve insan fıtratına terstir.

Candaşlık tek tip insan değildir. Candaşlık, temel değer ve doğrularda bir araya gelmiş olan ve bunları başkalarını incitmeden ve en önemlisi doğrularını ve değerlerini baskı ve zor ile dayatmadan tamamen gönüllülük esasına dayanan bir birlikteliktir.

Candaşlık dünyevi bir arkadaşlık ve kardeşlik olmanın ötesinde olan bir birlikteliktir. Ötelerin çok çok ötesinde devam edecek olan, yani sadece bu zahiri yaşam ile sınırlı bir birliktelik değildir. Batın aleminde de devam edecek olan bir birlikteliktir. Bu anlamıyla da bu içeriğe uygun ruh ve davranış haline sahip olan soyluların tercihi olan bir birlikteliktir.

Dileğimiz soyluların çoğalması, asaletin ve kemaletin tüm insanlığı kucaklamasıdır.

 Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!