atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilerde Türbe Ziyaretinin Anlamı

Türbeleri ziyaret etmek, orada bir araya gelip dua ve ibadet etmek, lokmaları paylaşmak, toplumsal sorunlar hakkında sohbetler etmek, inançsal değerler noktasında hasbıhal etmek önemli ve değerli bir geleneğimizdir. Bu önemli geleneğin yaşatılması gerekiyor.

Türbelerimizi ziyaret etmek, orada dua ve ibadet etmek bazılarınca Allah şirk koşmak olarak anlaşılıyor.

Allah'a şirk koşmak demek, Allah'tan başka ilah edinmek demektir. Oysa türbe ziyareti ve onunla beraber yapılan dualar, edilen ibadetler direkt olarak Allah'a yapılan ibadet ve dualardır. Bunun neresi şirk peki?

Türbelerde mezarları bulunan ve veliler, erenler, evliyalar olarak adlandırdığımız şahsiyetler, insana ve topluma hizmet etmiş değerli şahsiyetlerdir. Bu zatların naaşlarının orada olup olmaması bizler için o kadar önem taşımıyor. Bizler için bu türbeler o zatların makamıdırlar.

Bunun yanı sıra yani hem bu ulu şahsiyetlerin makamı olmasının yanı sıra bu türbeler bizler için sadece mezarlık işlevi görmüyorlar. Bunlar aynı zamanda kompleks bir yapı olarak içerisinde türbeyi de barındıran fakat aynı zamanda daha geniş bir kompleks olan dergahlardır.

Yani ulu zatların makamı, türbesi olmasının yanı sıra dergah olarak da işlevi olan mekanlardır. Bilindiği gibi dergahlarımızda esas itibarıyla insana maddi ve manevi olarak hizmet sunan kurumlardır. Dervişlerin eğitim gördüğü, açların ve fakirlerin doyduğu, yaşama ve dünyaya dair gerçeklerin konuşulduğu ve tartışıldığı kurumlardır.

Böylesi bir kuruma yani dergaha gelmek, ziyarette bulunmak, sohbet ve ibadet etmek; aynı doğruları ve inancı paylaşanlar için en doğal davranış değil midir?

İçinde türbeninde olduğu bu dergahlara gitmek, orada dua etmek Allah şirk koşmak değildir. Orada yatan, topluma ve insanlığa hizmeti olan ulu zatları yad etmek, anmak, onların değer ve doğrularının takipçisi olmak, onları Allah yerine koymak değildir. Böyle bir akılsızlığı, saçmalığı hangi normal insan yapar ki?

Yine dergahlarımızda bulunan bazı ağaçlara bez bağlamak, dilekte bulunmak sanki o ağaçtan dilek dileniyormuş gibi bir mantıksızlığa götürüyor bazı çok bilmiş din bilginlerini.

Bir balta darbesi ile yer ile yeksan olan bir ağaç nasıl istek ve dilekleri karşılar ki? Bu ağaçtan dilek dilenildiğini düşünenlerin akıl seviyeleri gerçekten merak konusudur.

Biz Aleviler dergahlarımızda ve ziyaretlerimizde bulunan ağaçlara bez bağlayarak ağaçtan dilek dilemiyoruz. Bizler dileğimizi yalnızca Allah'tan dileriz.

Ağaçlara bez bağlamak bizler için bir gelenektir ve ağacın kendisinden dilek dilenmiyor. Allah'tan dileklerimizi diliyoruz.

Bu inanç ve anlayışla dergahlarımızı ve türbeleri ziyaret etmeye, geleneklerimizi yaşatmaya devam etmeliyiz.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!