atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilikte Hak Muhammed Ali Kavramı

Alevilik inancında Hak Muhammed Ali deyimini iki boyutuyla anlamak gerekiyor.

Birinci boyut; Hz. Muhammed ve Hz. Ali'nin hak olduğu, yani doğru olduğu, onların yolunda gitmek gerektiği inancının özlü şekilde dile getirilmesidir. Burada hak kelimesi haklılık ve doğruluk anlamında kullanılmaktadır.

İkinci boyut ise, Hakka yani Allah'a inanmak (burada Hak kelimesi Allah anlamındadır), Hz. Muhammed'in peygamberliğine inanmak ve Hz. Ali'nin velayetini kabul ve tasdik etmek manasındadır.

Alevilikteki Hak Muhammed Ali kavramı ve inancı,  Hristiyanlıktaki Baba-Oğul-Kutsal Ruh kavramı gibi bir anlam ve muhtevada değildir.

Hristiyanlıktaki Baba-Oğul-Kutsal Ruh içeriği bunların üçünün bir olduğu, aynı anlama geldiğidir. Burada yatay bir birliktelik ve aynilik söz konusudur.

Alevilikteki Hak Muhammed Ali kavramı ise dikey bir anlayış içermektedir.

Burada Hak, cümle kainatı, dünyayı ve insanı kendi varlığından var edendir. Cümle kainatı var edenin bir ismi de Haktır. Anlaşılır bir deyimle Hak, Allah'ın adlarından birisidir.

Hz. Muhammed, Adem'den başlayarak süregelen nübüvvet zincirinin son halkası, son peygamberdir.

Hz. Ali, velayet makamının sahibi, Ehlibeytin serveri, On İki İmamların başı, kemaletin ve olgunluğun zirvesi Hakkın ve hakikatin savunucusu örnek ve ideal insandır.

Alevilik inancı Hak Muhammed Ali inancıdır.

Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, Hz. Muhammed'in şahsında cümle peygamberlere inanmak ve Hz. Ali ile Ehlibeyte inanıp yollarını sürmek, onlara tabii olmak Hak Muhammed Ali kavramı ile özlü bir şekilde dile getiriliyor.

 Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!