atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Neden Cemevlerinde ve Diğer Alevi Kurumlarında Hizmet Ediyoruz

Sosyal, siyasal, kültürel, sportif ve daha bir çok nedenden dolayı insan inandığı, değer verdiği şeylere maddi ve manevi olarak hizmet eder.

Mesela bir siyasi partinin üyesi olur ve o partinin yerel kurullarında çalışır, o partinin çalışmalarını yürütür, maddi olarak destek sunar, çeşitli sorumluluklar alıp yöneticilik yapar. Yine kültür kurumlarında, spor derneklerinde üye olarak, yönetici olarak çalışmalar yapar, maddi ve manevi destekte bulunur.

Bütün bu çalışmalar kesinlikle değerli, önemli ve sosyal, siyasal, kültürel işlevi olan çalışmalardır. Bu çalışmaları kesinlikle dışlamıyor ve küçümsemiyoruz. Fakat Alevi kurumlarında ve cemevlerinde hizmet etmek, bize göre bütün bu kurumlarda yapılan çalışmaların, verilen hizmetlerin üzerinde bir değerdedir.

Neden bu böyledir?

Her şeyden önce Alevilik inancı Hak inancı ve hakikat yoludur. İnsanı yaşamın gerçeğine götüren, insanın anlamlı ve mutlu bir hayatın sahibi olmasını sağlayan, insanı sıradan insandan daha bir üst aşamaya, insan-ı kamil aşamasına götüren/ulaştıran bir inançtır.

Asırlardır binlerce erenin hizmet ettiği, hizmet ederek gerçeği bulup kemalete ulaştığı bir inançtır. Dolayısıyla bu inanca, bu topluma ve bu toplumun şahsında insanlığa hizmet etmek insanı ham ervahlıktan çıkartıp kemalete götürüyor.

Yaşamında amacı budur, yani kendini bilmek ve neden canının (ruhunun) bedenleşip dünyaya geldiğini anlamak ve ona göre bir yaşamın, anlayışın ve bakış açısının sahibi olmaktır.

Hizmet ederek kemalete ulaştığımız bir inanca hizmet etmek diğer tüm hizmetlerin üzerinden bir hizmet değil midir?

Alevilik inancına ve toplumuna hizmet etmenin böylesi bir anlam ve değeri vardır. Bu anlam hayatiyet arz eden bir anlamdır. Dolayısıyla diğer bir takım değer ve doğrular için yapılan hizmetler anlamlı ve güzel olmakla beraber asla Alevilik yoluna hizmetin yerini tutmaz. Çünkü Hak inancı ve hakikat yolu olan Aleviliğe hizmet etmek kişiyi kemalete götürüyor. Kişi hizmet ettikçe kamilleşiyor, olgunlaşıyor.

Hizmeti sadece cemevlerinde ve derneklerde bir takım işleri yapmak ve görevleri yerine getirmek olarak anlamamak gerekiyor. Bununla beraber hizmet etmek, ibadet, tefekkür ve öğrenme yoluyla da hizmet etmek ve gelişmektir.

Hizmeti bu anlamıyla bütünlüklü olarak görmek gerekiyor.

Cemevlerinde, diğer Alevi kurumlarında yapılan hizmetler, verilen emekler bu noktadan hareketle diğer kurumlarda yapılan hizmetlerle asla eş anlamlı değildir.

Böylesi bir anlamı, önemi ve değeri olan hizmet için asla yorulmamak, geri durmamak her zaman için bir adım ileride olmak, daima hizmet aşkı ile dolu olmak gerekiyor.

Bu hizmeti yaparken “başkası neden yapmıyor, neden her işe ben koşuyorum, her şeyi ben mi yapmak zorundayım” gibi söylemler bu işin ulviyetine ters bir durumdur. Aksine herkesten önce yapılacak işlere koşmak, herkesten daha çok kafa ve yürek koymak, herkesten daha fazla emeğini ve gücünü vermek yol eri için esas olmalıdır.

Bıkkınlık, başkasından bekleme, başkalarını önerme, gerekçe üretme ve daha benzer şeyler bu hizmetin gayesine ters bir durumdur. Zaten böylesi bir anlayış ile hizmet veriliyorsa olayın özü anlaşılmamış demektir.

Alevilik yoluna hizmet etmek, yukarıda saydığımız nedenler göz önüne alındığında ayrıcalıklı bir durumdur. Yani bu yola hizmet etmek ve hizmet ederek kemaleti bulmak, olgunlaşmak, yaşamın cümle sırlarına vakıf olmak ve bütün bunları yaparken öyle arada bir değil an be an aşk halini yaşamak, dem be dem aşk ile dolu olmak her kula nasip olmaz bir ayrıcalıktır.

Alevilik inancına ve toplumuna hizmet etmek bir insanın hayatındaki en önemli hizmettir.

Diğer tüm çalışma ve hizmetlerin üstündedir.

Kişiyi anlamlı, verimli, dolu dolu bir hayata götüren bu yola hizmet ediyorsak, hizmetimizi bu bilinçle yapmaya çalışalım.

İbadetimizi, tefekkürümüzü, öğrenme ve bilme süreçlerini bu nokta itibarıyla yoğunlaştırmaya gayret edelim.

Böyle yaparsak daha erken varırız varılması gereken menzile.

Bu yola hizmet eden, edecek olan cümle canlara aşk-ı niyazlar.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!